Info droogte en preventieve waterbesparende maatregelen

De afgelopen droge zomers hebben uitgewezen dat water een kostbaar goed is. Tijdens aanhoudende droge periodes kunnen waterbeheerders, waterbedrijven of andere overheidsdiensten maatregelen uitvaardigen om de impact van droogte te verminderen. Na de uiterst droge maand maart 2022 en de beperkte neerslaghoeveelheden van april, viel er in de eerste helft van mei nauwelijks neerslag. 
Door de neerslag van eind mei is het peil, de afvoer en het debiet van de (on)bevaarbare waterlopen op verschillende plaatsen (tijdelijk) gestegen of gestabiliseerd. Op 64% van de locaties zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.

De volgende 2 weken wordt wel wat matige neerslag verwacht, maar we kunnen niet voorspellen of ons een zeer droge zomer te wachten staat. Het is belangrijk om steeds verstandig, oordeelkundig en efficiënt om te gaan met het beschikbare water. Op onze website vindt u: