Innovatie in de land- en tuinbouw: dien uw steunaanvraag in tot en met 30 april

Tot en met 30 april kan u financiële steun aanvragen om uw innovatief idee verder vorm te geven. Er zijn twee oproepen, de steun vraagt u dan effectief aan via het e-loket.

Oproep: VLIF-projectsteun voor innovaties

Deze oproep focust op innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. Het totale budget van 3,5 miljoen wordt als volgt verdeeld:

  • 2 miljoen voor innovatieve projecten om de economische relance te bevorderen na de coronacrisis;
  • 1,5 miljoen voor andere innovaties.

De steun bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, daar vallen ook de kosten voor begeleiding van het project onder. Als individuele landbouwer kunt u maximaal 200.000 euro steun krijgen. Werkt u samen met een groep landbouwers dan stijgt het bedrag tot 300.000 euro.
 
Inspiratie nodig ? Bekijk de inspirerende filmpjes Een diervriendelijke wroetstal voor varkens in Pittem en De innovatieve appel- en peersorteermachine (Filmpjes Vlaams Ruraal Netwerk).

Meer info vindt u ook op VLIF - projectsteun voor innovaties in de landbouw.

Oproep: Europees partnerschap voor Innovatie (EIP)

Via deze weg kunt u maximaal 75.000 euro steun krijgen voor een project waarin u als landbouwer, samen met onderzoekers en andere deskundige partners, werkt aan een innovatieve oplossing voor een probleem of opportuniteit in de sector. Samen vormt u een operationele groep die het innovatief idee uitwerkt. Het totale budget bedraagt 600.000 euro. U kunt samenwerken rond:

  • innovatieve verdienmodellen;
  • welbevinden van landbouwers;
  • thema naar keuze.

In de kijker: thema Welbevinden landbouwers

De oproep EIP besteedt extra aandacht aan het thema welbevinden van landbouwers. Een studie door ILVO (op basis van interviews) bracht het welbevinden van de Vlaamse landbouw(st)er in kaart. Hierover organiseerde minister Crevits eind 2020 een rondetafel. Nu wordt er gewerkt aan een actieplan om het welbevinden van de landbouw(st)er te ondersteunen.
Hebt u als landbouwer een concreet en innovatief idee om het welbevinden van de landbouwer te verbeteren, dan kunt u een ‘operationele groep’ samenstellen om dat idee verder uit te werken.
 
Meer info over EIP en hoe u een projectaanvraag indient vindt u op Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen