Innovatie voor en door de land- en tuinbouw

Innovatie in de land- en tuinbouw: samen oplossingen  uitwerken

Innovatie en kennisoverdracht zijn belangrijke sleutels om uw bedrijf economisch weerbaar te maken. Op 25 en 28 april worden voor u twee identieke infosessies georganiseerd over een nieuwe subsidie. Deze subsidie stimuleert samenwerking rond innovatieve ideeën in de land- en tuinbouw en kadert binnen het Europees Innovatiepartnerschap (EIP).

Operationele groepen: link tussen praktijk en onderzoek

De innovatieve ideeën worden uitgewerkt binnen samenwerkingsverbanden, de zogenaamde operationele groepen. Die proberen voor een concreet vraagstuk uit de praktijk een innovatieve oplossing uit te werken. Om het project zo veel mogelijk kans op slagen te geven, moeten de uitvoerders van het project over de juiste expertise beschikken. Het kan daarbij gaan om landbouwers, onderzoekers, adviseurs, enzovoort. Land- en tuinbouwers zijn hierbij een cruciale partner. Bedoeling is om de link tussen praktijk en onderzoek te versterken.

Extra middelen

De operationele groepen worden gefinancierd via projectoproepen. Dit jaar zijn extra middelen uitgetrokken om bepaalde sectoren te ondersteunen. Er zijn twee delen: een oproep crisis in de dierlijke productie (tien operationele groepen binnen de sectoren rundvee, varkenshouderij en schapenhouderij) en een oproep plantaardige productie (vijf operationele groepen, waarvan drie in de fruitteelt en twee in de ruimere plantaardige sector).

Voor meer info over de oproep 2017, zie www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen

Getuigenissen: bekijk de filmpjes

Wilt u weten wat de ervaringen zijn van andere land- of tuinbouwers die in een operationele groep naar innovatieve oplossingen hebben gezocht? Bekijk dan het filmpje over EIP met een algemene uitleg over de maatregel en het filmpje over EIP met getuigenissen van 2 geselecteerde operationele groepen . 

Infosessies EIP-subsidies op 25 en 28 april 2017

Wilt u meer weten over deze nieuwe subsidiemaatregel? Kom dan naar 1 van de 2 infosessies die we organiseren op 25 en 28 april in Malle en Melle. U krijgt er onder meer enkele inspirerende voorbeelden te zien. Stuur voor 21 april een mail naar operationelegroepen@lv.vlaanderen.be met als onderwerp ‘EIP’.  

Meer info vindt u in de agenda op onze website.

Meer info

Sara Gomand | sara.gomand@lv.vlaanderen.be | Tel. 02 552 77 60
Els Lapage| els.lapage@lv.vlaanderen.be | Tel. 02 552 79 07


Alle filmpjes staan op het  YouTubekanaal van het Departement Landbouw en Visserij. U vindt er filmpjes over technieken, subsidies, veiligheid, studiedagen, enzovoort. Abonneer u en blijf zo op de hoogte van alle nieuwe video’s!

Ook ILVO en VLAM hebben een kanaal waar u interessante filmpjes kan bekijken.