Investeren in wateropslag en waterbesparing, een gouden tip!

Landbouw en natuur zijn de eersten die getroffen worden door een gebrek aan regen. Veel landbouwers zijn zich dan ook bewust van het belang om duurzaam om te springen met water.

Uit een enquête bij de deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) blijkt dat 62% van de Vlaamse landbouwbedrijven hemelwater opvangt. Daarnaast blijkt dat de meeste land- en tuinbouwbedrijven twee, drie of meerdere waterbronnen combineren. Zo kunnen ze de impact bij extreme droogte beter milderen. De keuze van de waterbron hangt af van de beschikbaarheid, maar ook van de waterkwaliteit nodig voor de bestemming van het water.

Water tegen de droogte 57% van de landbouwbedrijven geeft aan doorheen het jaar ook andere waterbesparende maatregelen toe te passen, zoals waterzuinig reinigen van de stallen, drinkbakken met o.a. antimorsrand of drinknippels, …

Mooie cijfers, maar het kan zeker nog beter. Door de klimaatverandering zullen we ook in Vlaanderen steeds meer en langere periodes van droogte krijgen, afgewisseld met periode van intense regen. En dus kunnen landbouwers best nu investeren in wateropslag en waterbesparing. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft landbouwers die investeren in wateropslag en waterbesparing, daarom een duwtje in de rug. Meer informatie over het soort investeringen dat in aanmerking komt voor steun en de voorwaarden vindt u op onze website bij VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers.In de periode 2017-2021 heeft het VLIF 5,6 miljoen euro steun gegeven aan 1.055 goedgekeurde investeringen, wat zorgde voor 991.076 m³ bijkomende capaciteit van wateropvang en -opslag. De grootste volumes werden gerealiseerd via regenwaterreservoirs (46%) en -bassins (43%). Gietwater is veruit de grootste bestemming van het opgevangen water (52%). Daarna volgen reinigen van stallen en materieel (13%), aanlengen van gewasbeschermingsmiddelen (8%), reinigen van werktuigen en machines   (7%), drinkwater voor dieren (7%) en irrigatie (6%). 

U vindt de resultaten van de LMN-bevraging in het rapport Water tegen de droogte op onze cijferwebsite.

Waterbesparende maatregelen voor dier, plant of op het bedrijf vindt u op Preventieve maatregelen droogte: Wat kan u doen?
De stand van zaken, meer info over de actuele droogtetoestand en overzicht droogtemaatregelen kan u opvolgen via integraalwaterbeleid.be.