Kandidatuurstelling experten EGTOP (Expert group for technical advice on organic production )

Momenteel loopt er een kandidatuurstelling voor experten in de EGTOP (Expert group for technical advice on organic production).

Deze maken rapporten of een bepaald product bijvoorbeeld (in voeding / voeder / bodemverbeteraar / pesticide / ... ) al dan niet in lijn is met de bioverordening, of bijvoorbeeld over greenhouses, aquacultuur,…

Raadpleeg de oproep en bijkomende informatie (website Europese Commissie)