Keuring en certificering van teeltmateriaal van groente-, fruit- en siergewassen op Vlaamse grenspercelen bewerkt door Nederlandse telers

Nederlandse telers van plantaardig teeltmateriaal van groente-, fruit- en siergewassen kunnen voor de (veld)keuringen voor de percelen in de Vlaamse gemeenten grenzend aan Nederland, kiezen voor de Nederlandse keuringsdiensten, nl. de BKD (Stichting Bloembollenkeuringsdienst) voor teeltmateriaal voor bloembollen en Naktuinbouw voor teeltmateriaal voor andere sier-, fruit- en groentegewassen.

Op verzoek van bedrijven in de grensgebieden tekende het Departement Landbouw en Visserij twee samenwerkingsovereenkomsten, één met Naktuinbouw en één met de BKD.

Hierdoor kunnen de keuringen van de percelen in Vlaanderen, inclusief de controle op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen (RNQP’s), meegenomen worden in de kwaliteitskeuringen van de Nederlandse keuringsdiensten en hoeven deze niet bij zowel de Nederlandse keuringsdienst, als het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij ter keuring opgegeven te worden. Voor de controle op of bij het aantreffen van quarantaineorganismen, gelden deze overeenkomsten niet en moet de teler contact opnemen met het FAVV. Mochten de BKD of Naktuinbouw bij de kwaliteitskeuring van percelen in Vlaanderen een quarantaineorganisme aantreffen, dan melden zij dit eveneens aan de FAVV.

Nederlandse telers met percelen in Vlaamse gemeenten grenzend aan Nederland die kiezen om deze percelen door het Departement  Landbouw en Visserij te laten keuren, moeten zowel bij het Departement Landbouw en Visserij als bij het FAVV hun percelen aangeven.