Klimaatengagementen landbouw in de praktijk gebracht

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering vorige week 4 miljoen euro uitgetrokken om twee concrete klimaatmaatregelen te realiseren. Tijdens de Vlaamse klimaattop van 1 december 2016 sloten verschillende publieke en private actoren een breed gedragen klimaat- en energiepact. De landbouw, verantwoordelijk voor 8 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen, heeft eveneens verschillende engagementen aangegaan.

Ondernemers met investeringsprojecten die zich richten op milieu, energie of klimaat komen via het Vlaams Landbouwinversteringfonds (VLIF) in aanmerking voor investeringssteun.  Hoe hoger een project scoort op vlak van de duurzaamheidsparameters, hoe groter de kans dat het project wordt geselecteerd voor effectieve ondersteuning. In opdracht van minister Schauvliege werd een uitgebreide screening gedaan van de investeringsmogelijkheden met mitigerend klimaateffect die vandaag op de markt beschikbaar zijn: het gaat onder meer over warmterecuperatiesystemen, LED-verlichting, energieschermen en energiezuinige ventilatoren. De minister maakt 3,6 miljoen euro vrij voor landbouwers die hierin investeren.

Er komt individuele begeleiding en themawerking rond energiebesparing en gebruik van duurzame energie, omdat uit eerdere projecten is gebleken dat er een behoefte bestaat aan een gerichte aanpak. Een overheidsopdracht wordt aanbesteed om duurzame en innovatieve technieken inzake energiebesparing en hernieuwbare energie vlotter te introduceren in de Vlaamse land- en tuinbouw door individuele begeleiding, lerende netwerken of andere vormen van plaatselijke kenniscoöperaties. De minister trekt hiervoor 0,4 miljoen euro uit.

Joke Schauvliege: “Uit diverse studies blijkt dat onze Vlaamse land- en tuinbouwers tot de wereldtop behoren op vlak van milieu-efficiënte voedselproductie. De voorbije jaren is de land- en tuinbouw erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te reduceren, maar net zoals de andere sectoren zal de landbouw bijkomende inspanningen moeten leveren. Er vallen nog winsten te boeken door moderne technieken en systemen sneller te introduceren op de praktijkbedrijven en daarom trekt de Vlaamse regering op mijn voorstel 4 miljoen euro extra uit voor klimaatmaatregelen.”

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).