Klimaatslimme landbouw in de kijker tijdens AGRIBEX (3-8 december, Brussels Expo)

VLIF verhoogt steun voor klimaatslimme landbouw

Klimaatslimme landbouw

Sinds 1 oktober 2019 genieten investeringen die CO² aantoonbaar reduceren (en dus het klimaat een duwtje in de rug geven) een verhoogde VLIF-steun van 40%.

Concreet gaat het hier om kleine en middelgrote windturbines, warmtepompen, warmterecuperatiesystemen en warmtewisselaars in bestaande gebouwen. Ook komen enkele energiebesparende maatregelen in bestaande serres en investeringen in het gebruik van alternatieve energiebronnen (gebruik van externe energienetwerken, bv. restwarmte, koude/warmte-opslagsystemen) in aanmerking. Tenslotte vallen hier ook de noodzakelijke aanpassingen aan bestaande stallen bij het plaatsen van een pocketvergister, onder.

Ook op AGRIBEX pakt het Departement Landbouw en Visserij uit met ‘klimaatslimme landbouw’. Zo kom je op onze stand (nummer 5204) meer te weten over de klimaatscan voor melkveehouders, varkenshouders en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan.

Daarnaast zetten we op de beurs ook het EIP-project ‘Pocketboer’ in de kijker. Deze operationele groep van landbouwers en onderzoekers onderzocht hoe je de pocketvergister efficiënter kan laten draaien. Verder is er op onze stand ook aandacht voor koolstofopslag in de bodem.

Als laatste thema belichten we op AGRIBEX de methaanreductie. Uit wetenschappelijk onderzoek van ILVO blijkt dat je de methaanuitstoot met één derde kan doen dalen door een andere samenstelling van het voederrantsoen, de toevoeging van additieven aan de pensflora en door een klimaatgunstiger bedrijfsmanagement.

Reden genoeg dus om ons een bezoekje te brengen op AGRIBEX van 3 tot en met 8 december 2019. Onze experten zijn er om uw klimaatvragen of andere vragen te beantwoorden.


Infosessie op AGRIBEX 2019: de brede weersverzekering toegelicht

Op donderdagnamiddag 5 december organiseert het Departement Landbouw en Visserij de infosessie ‘De brede weersverzekering toegelicht’.
Vanaf 2020 wijzigt namelijk de regelgeving over de landbouwrampen en wordt het rampenfonds geleidelijk afgebouwd. Als alternatief voorziet de Vlaamse overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. Tijdens deze infosessie krijgt u een antwoord op de volgende vragen: Wat houdt de nieuwe regelgeving vanaf 2020 juist in? Welke verzekeringen komen in aanmerking voor subsidie? Hoe kan ik de tussenkomst in de premie aanvragen? Daarnaast lichten verschillende verzekeraars hun erkende brede weersverzekering toe.

Meer informatie en de link om in te schrijven vindt u op 'De brede weersverzekering toegelicht (Agribex 2019, Brussels Expo)'

Studiedag thema ‘hout’ op 22 november in regio Steenhuffel-Merchtem

Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert op vrijdag 22 november een studiedag rond het thema ‘hout’. Bomen, hagen, heggen … zijn namelijk waardevolle elementen in het landschap en nuttig voor landbouwers. PDPO III geeft dan ook steun voor het aanplanten en onderhouden van deze hagen, bomen en heggen. Tijdens deze studiedag kunt u luisteren naar de ervaringen, maar we maken ook tijd om u op het terrein enkele praktijkvoorbeelden te tonen.
Met deze studiedag richten we ons in de eerste plaats tot landbouwers en andere geïnteresseerden.

Meer informatie en de link om in te schrijven vindt u op www.ruraalnetwerk.be/agenda