Laatste herinnering - aanvraag tegemoetkoming erkende landbouwrampen droogte en vorst 2017 indienen tot en met 31 januari 2018

Landbouwers kunnen hun aanvraag voor een tegemoetkoming in het kader van de erkende landbouwrampen nog indienen tot en met 31 januari 2018. Voorwaarde is dat zij de teeltschade als gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden hebben laten vaststellen door een schattingscommissie of een expert.

Landbouwers die reeds een tegemoetkomingsaanvraag hebben ingediend, ontvangen deze week een bevestiging per mail of per post. Indien de landbouwer op 27 januari 2018 nog geen bevestiging heeft ontvangen, betekent dit dat er nog geen tegemoetkomingsaanvraag werd ingediend.

Op 3 oktober 2017 werd de erkenning van de landbouwrampen vorst in de tweede helft van april 2017 en de langdurige droogte in de periode april-juni 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vanaf 3 oktober 2017 tot en met 31 januari 2018 kunnen landbouwers die schade hebben geleden een tegemoetkomingsaanvraag indienen bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van de provincie waar hun bedrijfszetel is gelegen. Dit is de buitendienst die ook hun verzamelaanvraag behandelt.

Een tijdig ingediende tegemoetkomingsaanvraag is essentieel om het schadedossier te vervolledigen. Tegemoetkomingsaanvragen die na 31 januari 2018 worden ingediend, worden niet meer aanvaard. In dat geval zal er dan ook geen schade worden vergoed.

 

Het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag kan enkel indien de schade tijdig is vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert.

Het correcte formulier voor een tegemoetkomingsaanvraag is terug te vinden op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. Enkel dit formulier wordt aanvaard, samen met de nodige bijlages.

Het formulier kan per post (al dan niet aangetekend) of via e-mail als bijlage opgestuurd worden naar de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, of afgegeven worden op die buitendienst. De ontvangstdatum is dan respectievelijk de datum dat de e-mail is ontvangen, de postdatum of de datum van afgifte op de buitendienst.

Er moet slechts één tegemoetkomingsaanvraag worden ingediend per landbouwer, ook al heeft de landbouwer schade aan percelen in verschillende gemeentes.

Enkel de landbouwer die, als eigenaar van de teelt, beschikt over een landbouwernummer bij het Departement Landbouw en Visserij en een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), kan een geldige tegemoetkomingsaanvraag indienen.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw