Land- en tuinbouw kende stijgende conjunctuur voordat coronacrisis intrede deed

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw gaat er in het voorjaar van 2020 op vooruit. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden is groter dan in het voorjaar van 2019, en de landbouwers zijn ook iets optimistischer over de komende zes maanden. Vooral de varkenssector reageert positief op de gunstige marktomstandigheden. Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurenquête, waaraan 502 landbouwers in februari en maart deelnamen. De resultaten houden nog geen rekening met de impact van de coronacrisis.

De conjunctuurindex is gestegen van 82 naar 86. De index kan gaan van 0 tot 200. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Achter de algemene cijfers gaat een grote variatie schuil. De meeste sectoren, met als uitschieter de varkenssector (126), noteren een stijging. Enkel de groenten in openlucht (72) en fruit (85) gaan achteruit.

Conjunctuurindex voorjaar 2020

Net zoals in het voorjaar van 2019 daalt het aantal landbouwers die de afgelopen zes maanden belemmeringen ondervonden. Het aantal gaat van 85% naar 74%. De verbetering is voornamelijk te danken aan een gunstigere inschatting van de weersomstandigheden.

Na de daling in de loop van 2018 en 2019 plannen land- en tuinbouwers het komende jaar iets meer investeringen. Het aandeel stijgt licht van 33% naar 35%. Land- en tuinbouwers willen voornamelijk investeren in gebouwen en installaties en het machinepark.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies