Land InZicht zet het Vlaamse platteland in de kijker

Kom kijken hoe ons platteland door Europese en Vlaamse steun verder evolueert!

Geen toekomst zonder landbouw. Maar hoe zal de landbouw en het platteland in de toekomst verder evolueren? Met het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) investeren Europa en Vlaanderen in ons platteland. Waaraan wordt het geld besteed en welke voordelen biedt dit voor de plattelandsbewoners? Met de campagne Land InZicht nodigt het Vlaams Ruraal Netwerk, dat communiceert rond plattelandsontwikkeling, je uit om het zelf te komen ontdekken. Dat kan op zaterdag 11 mei in heel Vlaanderen, en dus ook bij jou in de buurt.

Gemiddeld driemaal per dag belandt de oogst van onze land- en tuinbouwsector op ons bord. Zo kennen we de landbouwer het best: als producent van ons voedsel. Maar heb je er ooit bij stilgestaan dat diezelfde boer ook zorg draagt voor het milieu, het landschap beheert en voor leven zorgt op het platteland? Elke dag spant de landbouwsector in Vlaanderen zich in om de lat telkens weer hoger te leggen: om meer duurzaam en ecologisch te produceren, efficiënter met energie om te gaan, minder CO2 uit te stoten en zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar ook om het platteland een boost te geven en ons landschap te koesteren. En om bij te leren en te innoveren. Voor dit alles krijgen de landbouwers op het platteland steun vanuit Europa en Vlaanderen.

Ook organisaties en bedrijven op het platteland krijgen steun om het sociaal weefsel te versterken en kwetsbare groepen een kans te geven, stukjes grond te herbebossen, …  Er wordt ingezet op gezonde en economisch weerbare landbouwbedrijven, waarin jonge boeren brood zien.

Te vaak blijft dit alles onopgemerkt. Daarom zet het Vlaams Ruraal Netwerk de campagne Land InZicht op touw. Tijdens de open dag op zaterdag 11 mei 2019 kunnen jong en oud kennismaken met de vaak verrassende initiatieven in de land- en tuinbouw. In elke Vlaamse provincie leiden land- en tuinbouwers en projectpromotoren je rond op hun bedrijf of langs hun project. Zo tonen ze hoe ze de steun van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) in de praktijk toepassen.

De deelnemende landbouwbedrijven en projecten worden eind maart bekendgemaakt op de website www.land-inzicht.be.

Kader

Het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) loopt van 2014 tot 2020. De budgetten, deels Europees en deels Vlaams, ondersteunen ambitieuze doelstellingen.

PDPO III werkt rond vier strategische thema’s:

  • jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector
  • innovatie en opleiding
  • een hogere weerbaarheid en de verduurzaming van de landbouwsector, zowel ecologisch als economisch
  • een vitaal platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en http://www.ruraalnetwerk.be/.

Land InZicht 2019 Er gebeurt heel wat op ons platteland. De landbouwer innoveert en investeert, helpt de natuur en denkt aan de toekomst. Hij zorgt ook voor ons eten. Kom naar Land InZicht en beleef een toffe dag op 11 mei 2019 - Vlaams Ruraal Netwerk - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.