Landbouw en Visserij op de Werktuigendagen in Oudenaarde

Op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 staat het beleidsdomein Landbouw en Visserij op de 33e editie van de Werktuigendagen in Oudenaarde. Naast de traditionele demonstratievelden van ILVO, met deze keer aandacht voor 85 jaar veredeling op ILVO, focust het Departement Landbouw en Visserij op thema’s zoals Integrated Pest Management (IPM) en erosie. Bij VLAM kunt u terecht voor informatie over gecertificeerd pootgoed en gecertificeerde zaaizaden en maakt u kans op leuke wedstrijdprijzen.

IPM

Sinds begin dit jaar is het verplicht om in het kader van IPM spuitdoppen te gebruiken met minimaal 50% driftreductie. Om u te informeren over de keuzemogelijkheden aan doppen, actualiseerde het Departement Landbouw en Visserij de IPM-richtlijnen checklist en vulde deze aan met een overzicht van driftreducerende spuitdoppen. Tijdens deze beurs geven onze experten u meer info over driftreductie, de keuze van spuitdoppen, de aanleg van bufferzones en andere onderwerpen met betrekking tot gewasbescherming.
Zie hier ook de reportage Driftreductie.

Erosie

Bodemerosie blijft een belangrijk aandachtspunt binnen de land- en tuinbouwsector. Tijdens de Werktuigendagen krijgt u praktische tips over het voorkomen en de aanpak van bodemerosie op de erosiegevoelige percelen. Daarnaast staat het departement stil bij de verplichte maatregelen voor erosiebestrijding, die opgenomen zijn in de randvoorwaarden.
Voor meer info zie ook www.gomeros.be en bekijk zeker ook de reportage Randvoorwaarden erosie.

Naast info over deze thema’s kunt u natuurlijk ook met vragen over premies en VLIF-steun op onze stand terecht.

Vlaamse overheid op één gezamenlijke stand

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij (Departement Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO) deelt een stand met de twee andere deelnemende entiteiten van de Vlaamse overheid, namelijk de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Informatie Vlaanderen. U vindt deze stand, met standnummer 159, in de Maalderijstraat


Enquête bemestingstechnieken

In Vlaanderen zijn bemestingsvrije stroken langs waterlopen verplicht om het meemesten van deze waterlopen te beperken en de kwaliteit van het oppervlaktewater te garanderen. Deze stroken hebben een vaste breedte ongeacht de gebruikte bemestingstechniek.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) onderzoekt of de breedte van de bemestingsvrije strook kan aangepast worden naargelang de gebruikte bemestingstechniek. Hopelijk kunt u een tiental minuten vrij maken om deel te nemen aan dit onderzoek. U maakt kans op leuke en toepasselijke prijzen.

Via deze link kunt u de enquête openen: www.bemestingstechnieken.be.