Landbouwimpactstudie toont de gevolgen van beslissingen rond ruimtelijke ordening en ontwikkeling op landbouw

Via de landbouwimpactstudie (LIS) ondersteunt het Departement Landbouw en Visserij zijn adviezen over het landbouwgebruik op het platteland. Hierdoor worden beslissingen snel, objectief en transparant genomen. Ook andere openbare besturen kunnen deze tool op vraag gebruik maken.

Hoe werkt de landbouwimpactstudie? Elk landbouwperceel en elke agrarische bestemming in Vlaanderen heeft een aantal kenmerken, zoals het gebruik, de bodemgeschiktheid, zijn omgeving en de afstand van het perceel tot een landbouwbedrijf. Op basis van die criteria en bestaande gegevens en kaarten wordt elk landbouwperceel dan in een klasse ingedeeld. Via het LIS kan je dan zien welke gevolgen de ontwikkeling van een woonwijk, natuurgebied of industrieterrein op de landbouw heeft. Zo kan het departement zijn advies opmaken en aangeven of er begeleidende maatregelen wenselijk zijn. Hierdoor werken we verder aan de ontwikkeling (en het behoud) van de landbouw in Vlaanderen.

De minister van Landbouw heeft 2018 uitgeroepen tot jaar van de data in de landbouw. De focus ligt op data die op het bedrijf ontstaan en die de landbouwer ondersteunen in zijn bedrijfsvoering. Maar ook het slimme gebruik van data door de overheid verdient aandacht, daarom dit voorbeeld.

Meer info

Meer informatie vindt u op:
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie