Landbouwminister Hilde Crevits stimuleert groei biologische landbouw

Vlaanderen telde vorig jaar 514 biologische landbouwbedrijven. Dat zijn er 10% meer dan in 2017. De vraag naar lokale producten van biologische land- en tuinbouwers stijgt bij ons gestaag. In het kader van het strategische plan voor biologische landbouw kent Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits 105.000 euro toe voor de steun van twee bestaande bionetwerken en de realisatie van een derde netwerk.

De voorbije jaren kende de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen een groei. In 2018 waren er 514 biologische landbouwbedrijven, goed voor een areaal van ruim 7900 hectare. De consument besteedde 189 miljoen euro aan biologische verse voeding en dranken. Het marktaandeel aan biologische voeding en dranken lag op 2,5%. De Vlaamse overheid trok dan ook in 2018 5,4 miljoen euro uit ter ondersteuning van de bio-sector. 

In het kader van het strategisch plan biologische landbouw 2018-2022 streeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits naar meer en professionele biologische landbouw. Ze doet dat samen met diverse organisaties uit de sector. Alle belanghebbenden worden daarvoor in bionetwerken samengebracht: actieve en potentiële bioboeren, oogstverwerkers, verkooppunten, lokale overheden, enz.… Via samenwerking krijgen geïnteresseerde landbouwers hulp om naar biolandbouw over te schakelen. Binnen bionetwerken wordt kennis uitgewisseld, zijn er infosessies en demonstraties en worden allerhande vormen van praktijksamenwerking opgezet.

Het onderzoek naar geschikte locaties en het opstarten van een bionetwerk gebeurt via een samenwerkingsproject tussen BioForum Vlaanderen en Boerenbondvereniging voor Projecten  Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw. De voorbije maanden werden de bionetwerken “Pajottenland” en “Voeren-Haspengouw” boven de doopvont gehouden. Een voorstudie loopt om daar een derde cluster aan toe te voegen.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Bionetwerken zijn belangrijk omdat ze een regionale dynamiek creëren: landbouwers die de stap naar biologische landbouw overwegen, worden gestimuleerd om de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf weloverwogen te onderzoeken. Kennisdeling en samenwerking zijn daarbij belangrijk. Met een nieuwe subsidie van 105.000 euro willen we de oprichting van een bijkomend bionetwerk in Vlaanderen een duw in de rug te geven.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.