Maandag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2021

Tijdens en na het invullen van de verzamelaanvraag informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders individueel over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag. Los deze nu op, want deze worden aanvaard tot en met maandag 31 mei 2021 zonder korting van de steunbedragen. Dat is meteen ook de datum waarop het maximaal areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG), dat meetelt voor vergroening, wordt bepaald. 

De uiterste wijzigingsdatum tot wanneer men kan wijzigen zonder gevolgen geldt onder meer voor volgende aspecten:

  • het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,
  • het wijzigen van de intekening of toevoegen van percelen,
  • het wijzigen van bestemmingen van percelen,
  • wijzigingen voor derogatie in het kader van MAP6,
  • het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening. Specifiek voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte EAG die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 31 mei. Geef bijvoorbeeld al voldoende EAG groenbedekker aan. Wil een landbouwer toch nog de groenbedekker op een ander perceel inzaaien of de groenbedekker schrappen uit de aanvraag, dan kan dat ook na 31 mei nog door een wijziging op het e-loket. Het is immers belangrijk dat de verzamelaanvraag volledig overeenstemt met de situatie op het veld. 

Op de website van het departement kunnen landbouwers alle regels voor EAG terugvinden op de webpagina Vergroeningspremie

Maandag 31 mei is ook de uiterste indieningsdatum voor het indienen van een teeltmelding hennep. 

Voor de brede weersverzekering kunnen landbouwers geen aanpassingen meer doorvoeren. Zowel de aanvraag van de subsidie als de naam van de verzekeraar, moesten worden doorgegeven voor 30 april 2021. De naam van de verzekeraar op 30 april 2021 is bindend voor een subsidiebetaling voor de campagne 2021. 

Alle soorten wijzigingen en hun uiterste wijzigingsdatum zijn gebundeld in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden via de webpagina van de Verzamelaanvraag

Tenslotte vraagt het Departement Landbouw en Visserij ook aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 31 mei meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze overlappingen en incoherenties. In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren.

Landbouwers en volmachthouders kunnen de verzamelaanvraag wijzigen via het e-loket