Meldpunt voor schade aan runderen door zwerfvuil

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, kondigt de oprichting aan van een meldpunt voor landbouwers die dieren verliezen ten gevolge van zwerfvuil.

Joke Schauvliege: “Op het platteland is er een enorme impact van zwerfvuil, en meer specifiek van blikjes, op rundvee. Als het in het ruw voeder terechtkomt en de dieren het metaal in hun maag krijgen, dan zegt men in landbouwtermen dat het dier ‘het scherp’ krijgt. Het rundvee kan door ‘scherp-in’ overlijden, wat bijzonder veel dierenleed veroorzaakt en een economisch verlies betekent voor de veehouder.”

Op vraag van de minister heeft het Departement Landbouw en Visserij een meldpunt opgericht voor de registratie van runderen die door ‘scherp-in’ zijn gekwetst of overleden. Zo krijgt de overheid een beter beeld van de kostprijs van zwerfvuil, en meer specifiek van drankblikjes, op het platteland. De melding geeft evenwel geen aanleiding tot enige financiële vergoeding door de Vlaamse overheid.

Op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/runderen/meldpunt-scherp-ins-bij-runderen kunnen rundveehouders door middel van een digitaal invulformulier melden dat een dier door scherp-in is overleden of gekwetst.

De rundveehouder voert daar een aantal gegeven ins: de gemeente waar zijn bedrijfszetel is gelegen, zijn landbouwernummer en de ouderdom, het type en geslacht van het dier.

Deze informatie zal op regelmatige tijdstippen worden bezorgd aan OVAM.

Daarnaast kan de rundveehouder een aantal facultatieve gegevens invullen, zoals de geschatte dierenartskosten en de precieze doodsoorzaak.

Joke Schauvliege: “Dit meldpunt sluit aan bij de bermborden die reeds samen met de Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat werden geplaatst. Er is ook een structurele samenwerking met de Landelijke Gilden om nog meer te sensibiliseren over de impact van zwerfvuil op de rundveesector, bijvoorbeeld tijdens fietstochten en wandeltochten op het platteland.”

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw