Meldpunt voor schade aan runderen door zwerfvuil

Als uw dieren door zwerfvuil gekwetst raken of sterven, dan kunt u dit vanaf nu melden via het nieuwe online meldpunt.

Een recente bevraging bij rundveehouders wees uit dat elk jaar ongeveer 6.000 koeien ziek worden doordat ze scherp zwerfvuil binnenkrijgen, zoals blikjes. Door ‘scherp-ins’ kunnen dieren inwendige kwetsuren oplopen of zelfs sterven. Niet alleen veroorzaakt dit bijzonder veel dierenleed, de economische schade voor rundveehouders is ook aanzienlijk.

De Vlaamse overheid wil een beter zicht krijgen op de problematiek van ‘scherp-ins’ en heeft daarom een online meldpunt voor schade aan runderen door zwerfvuil opgericht.

Hebt u als rundveehouder dieren die door zwerfvuil ziek of overleden zijn, dan kunt u dit via dit formulier melden. Daar vult u de gemeente van uw bedrijfszetel, uw landbouwernummer en de ouderdom, het type en geslacht van het dier in. U kunt ook de doodsoorzaak en het ingeschatte verlies opgeven. De melding geeft echter geen recht op een financiële compensatie van de Vlaamse overheid.

De cijfers worden doorgegeven aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).


Infoavond ‘Agrifood 4.0: aan de slag met innovatie’

Smart Digital Farming is geen science fiction. Data kunnen u als land- en tuinbouwer helpen om onderbouwde beslissingen te maken. In het kader van het ‘jaar van de data in de landbouw’ organiseren het Innovatieve Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming, KBC, Inagro, Innovatiesteunpunt, Flanders’ Food, ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een infoavond rond ‘AgriFood 4.0: aan de slag met innovatie’. Collega-landbouwers, erfbetreders en praktijkcentra wisselen ervaringen uit over concrete, haalbare innovaties op het veld en in de stal.

U bent van harte welkom op donderdag 26 april in Salons Mantovani in Oudenaarde vanaf 19.30 uur. Schrijf u vandaag nog in op de site van Innovatiesteunpunt.


  Noteer alvast één van de volgende dagen in uw agenda:

30 mei 2018, Thomas More Kempen vzw, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
3 juli 2018, Vives, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Meer informatie en inschrijven: Veetournee