Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes

Vlaanderen lanceerde dit jaar voor het eerst een aantal pré-ecoregelingen. Hiermee ondersteunt ze landbouwers die extra inspanningen willen doen, zoals koolstofopslag in de bodem, verminderde bemesting, eiwitteelten produceren, kruidenrijk grasland inzaaien of aan gps-gestuurde precisielandbouw doen. Meteen waren er 6.776 aanvragen van landbouwers die hierop intekenen. Dat blijkt uit de verzamelaanvragen die werden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij.

Tot eind april konden landbouwers verzamelaanvragen indienen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Via zo’n verzamelaanvraag communiceren landbouwers hun teeltplan voor dit jaar en kunnen intekenen op steunmaatregelen. In totaal werden er 30.016 aanvragen tijdig ingediend, tegenover 30.296 vorig jaar.

Nieuw dit jaar zijn de zogenaamde pre-ecoregelingen. Dit zijn maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit waar de landbouwer zich vrijwillig kan voor engageren. Uit het aantal aanvragen blijkt dat het engagement van de sector groot is. Globaal werden 6.776 pre-ecoregelingen aangevraagd. De meest populaire pre-ecoregeling is precisielandbouw (2.569), gevolgd door ecologisch beheerd grasland (2.430) en verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan (1.070). Er werd dit jaar voor ongeveer 450 hectare eiwitteelten aangemeld als pre-ecoregeling, waarvan 45 hectare quinoa en 38 hectare soja aangemeld.

Uit de eerste resultaten blijkt verder dat 2.761 landbouwers dit jaar een subsidie voor brede weersverzekering aanvragen, tegenover 3.377 vorig jaar. Het aantal jonge landbouwers dat dit jaar heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de premie jonge landbouwer, bedraagt 896. Vorig jaar was dat 879.

Wat areaal granen betreft, werd er dit jaar 83.137 hectare ingezaaid. Dit is met een daling van 0,4% een status quo ten opzichte van vorig jaar.