Minister Crevits zet schouders onder een sterke mentale gezondheid bij landbouwers

De volgende jaren maakt de Vlaamse minister van Landbouw, Hilde Crevits, werk van een betere mentale gezondheid bij onze landbouwers. Tijdens een rondetafel over het welbevinden in de landbouwsector hebben experten en actoren uit de welzijns- en landbouwsector vandaag de aanzet gegeven voor een breed gedragen actieplan. Minister Crevits deed ook een oproep naar alle overheidsinstanties, middenveldorganisaties en erfbetreders (bv. dierenartsen, consulenten, …) om mee te werken aan de uitvoering van dit actieplan.

Aanleiding voor de rondetafel was de bevraging van het Instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), uitgevoerd in juni 2020, waaruit blijkt dat de coronacrisis ernstige gevolgen heeft voor het welbevinden van onze landbouwers. Vier op de tien bevraagden gaf aan meer last te hebben van mentale uitputting. Uit eerder onderzoek bleek ook al dat landbouwers niet altijd even goed een evenwicht vinden tussen het runnen van hun bedrijf en bij voorbeeld een gezinsleven.

Genoeg reden voor de Vlaamse minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits, om het ILVO en het Departement Landbouw en Visserij op te dragen een rondetafelbijeenkomst te organiseren. Op die rondetafel die digitaal werd georganiseerd, hebben experten en actoren uit de welzijns- en landbouwsector voorstellen gedaan om het welbevinden van de landbouwer te versterken. In het vervolgtraject zullen die voorstellen worden besproken in thematische werktafels, wat zal resulteren in een breed gedragen actieplan.

Speerpunten van het actieplan zijn onder meer de vermindering van mogelijke stressfactoren op het landbouwbedrijf, landbouwers gemakkelijker de weg naar professionele hulp doen vinden en zich meer bewust laten worden van hun individuele competenties en vaardigheden, … Er wordt trouwens niet enkel gefocust op landbouwers die nu al ‘zorgen’ hebben, maar op alle landbouwers en hun gezinsleden. Ook erfbetreders zullen worden ingeschakeld om mentale problemen bij landbouwers beter bespreekbaar te maken.

Zit u (niet) goed in uw vel? U kan meer informatie vinden op de pagina Welbevinden.