Minister van Landbouw maakt 1,75 miljoen euro vrij voor investeringen voor praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek

De minister van Landbouw bezocht vandaag vijf innoverende bedrijven die actief zijn in de landbouwsector. Hij kondigt daarbij aan dat hij 1,75 miljoen vrijmaakt voor VLIF-omkaderingssteun die innovatieve onderzoekstechnieken ondersteunt.

“Die steun maakt het voor de praktijkcentra mogelijk om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken. Ze hebben tot doel de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken en -toepassingen om op die manier de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen”, zegt hij.

Op het programma stonden BelOrta in Sint-Katelijne-Waver, bloemenkwekerij Scheers in Kontich, De Hoeve in Pulle en Raf Patat en de Hooibeekhoeve in Geel. Hij ging met de sector in dialoog over thema’s zoals klimaat, duurzaamheid en innovatie. Met steun van de overheid investeren deze bedrijven in energieslimme en duurzame maatregelen zoals zonnepanelen, energieschermen en LED-verlichting. Ook de specifieke stimulansen voor jonge landbouwers kregen extra aandacht. Zij genieten van financiële ondersteuning bij een bedrijfsovername en investeringen. 

“Niet alleen energiezuinige investeringen zijn broodnodig, de oplossingen moeten ook rendabel en duurzaam zijn”, aldus de minister. “Praktijkcentra vormen daarin een voortrekkersrol, maar de landbouwbedrijven hebben ook de financiële middelen nodig om deze investeringen te volbrengen. De toekomst zal klimaatslim zijn. In het kader van de klimaatuitdaging bekijk ik de mogelijkheid om landbouwers nog beter te ondersteunen via klimaatscans en investeringssteun zodat iedereen het traject naar energieneutraal ondernemen kan verderzetten.”

Praktijkcentra en vergelijkbare instellingen voor praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek kunnen bij het Departement Landbouw en Visserij tot en met 15 april 2019 een aanvraag indienen voor VLIF-investeringssteun aan de omkaderingssector van land- en tuinbouw.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.