Moslimconsumenten bieden kansen voor de Vlaamse land- en tuinbouw

Moslimconsumenten bieden de Vlaamse agrovoedingssector marktkansen die tot op heden nog niet volledig worden benut. Die onbenutte kansen maken het net mogelijk om veel geconsumeerde productgroepen te commercialiseren voor een specifieke doelgroep. Dat staat in een nieuw rapport van het Departement Landbouw en Visserij, dat vandaag werd voorgesteld op een seminarie van VLAM over etno-marketing.

Het rapport raadt landbouwers aan te innoveren met nieuwe etnische teelten en producten: groenten en fruit, peulvruchten (bonen, linzen, kikkererwten), schapen- en geitenvlees, noten, zaden en exotische kruiden. Landbouwconcepten als korte keten en biologische landbouw kunnen inspelen op waarden van zowel de traditionele als de bewuste moslimconsument. Naast zijn rol als consument speelt de moslim eveneens een rol als nieuwe actor in de agrovoeding, bijvoorbeeld als ondernemer of als werknemer binnen de landbouwsector.

Vlaanderen is divers. Een op de vijf Vlamingen heeft een buitenlandse herkomst. Ongeveer de helft daarvan is afkomstig uit niet-EU-landen. De roots van minstens 400.000 landgenoten liggen in een moslimland. Binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap komt geleidelijk een middenklasse op die hoger opgeleid is en meer geld besteedt aan voeding. De overgrote meerderheid onder hen is fier om moslim te zijn.

Steeds meer moslims zien de islam als een levensstijl en een gids voor hun consumptiegedrag. Halal en haram zijn begrippen die aangeven of een product is toegestaan of niet. De Belgische halalvoedingsmarkt wordt op bijna 2 miljard euro geschat. De halalvoedingsmarkt levert een bijdrage van 40 tot 100 miljard euro aan de Europese voedseleconomie. Er is een groeipotentieel voor halalvoeding. Een betere certificering en bredere maatschappelijke aanvaarding van halalvlees zijn actuele uitdagingen.

Toch wijst het rapport er ook op dat de traditionele eetcultuur van Turkse en Marokkaanse Belgen evolueert naar een hybride eetcultuur, een mix van elementen uit het land van herkomst met elementen uit de West-Europese voedingscultuur. Het onderzoek toont verschillen en gelijkenissen met het voedingspatroon van de autochtone bevolking. De traditionele voedselconsumptie vertoont pieken rondom belangrijke religieuze rituelen, zoals de ramadan. Het breed gedragen concept halal wordt aangevuld met het concept tayyib, dat gelinkt kan worden aan duurzaamheid. Traditionele etnische aankoopkanalen zoals de buurtwinkel en de halalslagerij zijn dominant, maar het belang van andere kanalen (zoals de supermarkt) neemt toe.

VLAM kan via haar promotiebeleid de land- en tuinbouw ondersteunen bij de verkenning van de moslimmarkt. Hoe? Door de kennis over de moslimconsument te vergroten, door een brede kennisbasis te ontwikkelen en bovenal, door expertise uit de sector, de gemeenschap en marketing te bundelen. Enkel zo kunnen nieuwe kansen voor de landbouwsector worden gedetecteerd en kan een gerichte etnomarketing worden ontwikkeld.

U vindt het integrale rapport op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw