Negen nieuwe rassen suikerbiet op Belgische rassenlijst

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 en 2019 werden de volgende 9 suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen in de categorieën:

  • rhizomanietolerante rassen: Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS;
  • rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode: Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS;
  • rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani: BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson.

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc‑Waret, Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.

De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen.

De gemiddelde opbrengsten werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen.

Wanneer de schaal van 1 tot 9 wordt gebruikt komt 9 overeen met de meest gunstige quotering.

Een korte beschrijving van de rassen volgt op het einde van dit artikel.

Tabel 1: Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die in de rassenlijst zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)

type

Wit-ziekte

Cerco-spora

Roest

Grondbe-dekking

Blad-steilheid

Planten

Schieters

Wortels netto

Grond-tarra

Suiker

K

Na

aN

Extraheer-baarheid

Bruto suiker

Witsuiker

bruto financieel

 -

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

n/ha

kg/ha

kg/ha

%

mmol/ 100 g S

mmol/ 100 g S

mmol/ 100 g S

%

kg/ha

kg/ha

Euro/ha

100=

- - - - - -

99524

-

106784

3075

19.0

22.3

1.8

5.6

92.6

20216

18711

3269

Amarok (S)

RT

2.9

4.4

4.8

7.1

7.8

102.7

0.20

101.6

93.3

97.3

90.5

93.5

91.7

100.4

98.9

99.2

98.3

Annelaura Kws (S)

RT

6.1

5.3

7.1

6.9

8.1

97.9

0.34

97.6

93.3

102.2

103.9

104.9

101.3

99.9

99.9

99.8

100.3

Gondola Kws (S)

RT

6.4

5.8

6.2

5.0

8.9

97.2

0.40

98.9

97.4

100.0

96.1

77.0

108.9

100.1

99.0

99.1

99.1

Xaviera Kws (S)

RT

5.2

4.1

5.9

6.4

8.1

102.2

0.33

101.8

116.0

100.5

109.6

124.7

98.0

99.7

102.3

101.9

102.3

GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE

RT

5.2

4.9

6.0

6.3

8.2

100.0

0.32

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Baccardi

RT

1.6

5.1

4.0

7.8

7.1

100.5

0.00

103.3

95.8

97.5

98.3

102.8

89.4

100.1

100.8

100.9

100.3

Bosley

RTNT

5.4

5.9

3.7

7.5

7.6

100.6

1.32

101.7

93.6

99.1

96.1

91.1

93.0

100.2

100.7

101.0

100.6

BTS 1280 N

RTNT

3.8

5.0

4.1

7.0

7.6

94.9

0.00

100.3

100.4

101.0

86.8

69.1

83.8

100.8

101.3

102.2

101.5

BTS 4665 RHC

RTRR

5.7

5.3

6.7

7.3

8.1

98.4

0.35

96.6

97.9

98.6

104.1

106.2

109.2

99.7

95.2

94.8

94.8

BTS 6740

RT

5.6

4.9

4.9

5.8

8.6

102.7

0.00

108.5

97.5

96.6

88.2

170.2

80.6

100.4

104.9

105.3

104.2

Caprianna KWS

RTNT

2.4

4.5

5.4

7.3

7.1

99.7

0.12

108.9

97.9

97.4

88.7

81.2

105.9

100.3

106.1

106.4

105.6

FD Clima

RTRR

1.9

4.2

4.0

6.5

7.4

102.6

0.00

97.5

107.7

99.2

85.4

85.1

88.4

100.7

96.8

97.4

96.6

Florentina KWS

RT

4.1

4.4

4.6

6.5

7.8

101.5

0.24

109.1

98.0

97.2

82.2

133.8

73.3

100.8

106.0

106.8

105.4

Tucson

RTRR

2.5

4.6

3.6

6.8

7.8

101.8

0.00

98.0

103.0

98.9

87.3

83.3

88.8

100.6

97.0

97.6

96.8

Kbv

-

-

-

-

-

-

2.2

-

1.8

15.8

0.7

2.3

9.9

6.3

0.2

1.6

1.6

1.6

(1) S = standaardras
(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering            

Tabel 2: Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die in de rassenlijst zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)

type

Wit-ziekte

Cerco-spora

Roest

Grondbe-dekking

Blad-steilheid

Planten

Schieters

Wortels netto

Grond-tarra

Suiker

K

Na

aN

Extraheer-baarheid

Bruto suiker

Witsuiker

bruto financieel

Rhizoctonia resistentie

 -

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

n/ha

kg/ha

kg/ha

%

mmol/ 100 g S

mmol/ 100 g S

mmol/ 100 g S

%

kg/ha

kg/ha

Euro/ha

%

100=

 -

- - - - -

99524

-

106784

3075

19.0

22.3

1.8

5.6

92.6

20216

18711

3269

 -

GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE

RT

5.2

4.9

6.0

6.3

8.2

100.0

0.32

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

47%

Isabella Kws (refRR)

RTRR

7.7

5.0

5.8

6.8

8.3

102.3

0.10

96.4

108.1

97.8

108.9

101.5

97.7

99.7

94.2

93.9

93.7

71%

Tolemax (refRR)

RTRR

3.9

4.4

4.4

7.8

7.1

101.7

6.66

98.0

94.4

97.8

94.3

89.7

94.2

100.2

95.9

96.1

95.4

64%

Urselina Kws (refRR)

RTRR

4.5

5.0

4.1

6.9

8.2

100.7

0.22

97.6

97.3

97.3

97.5

96.3

92.6

100.1

95.0

95.1

94.4

70%

GEMIDDELDE REFERENTIE RR

RTRR

5.4

4.8

4.8

4.8

4.8

101.6

2.32

97.3

100.0

97.6

100.2

95.8

94.8

100.0

95.0

95.1

94.5

69%

BTS 4665 RHC

RTRR

5.7

5.3

6.7

7.3

8.1

98.4

0.35

96.6

97.9

98.6

104.1

106.2

109.2

99.7

95.2

94.8

94.8

70%

FD Clima

RTRR

1.9

4.2

4.0

6.5

7.4

102.6

0.00

97.5

107.7

99.2

85.4

85.1

88.4

100.7

96.8

97.4

96.6

80%

Tucson

RTRR

2.5

4.6

3.6

6.8

7.8

101.8

0.00

98.0

103.0

98.9

87.3

83.3

88.8

100.6

97.0

97.6

96.8

70%

Kbv

-

-

-

-

-

-

2.2

-

1.8

15.8

0.7

2.3

9.9

6.3

0.2

1.6

1.6

1.6

-

(1) ref RR = referentietas RR
(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Tabel 3: Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die in de rassenlijst zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

Ras (1)

type

Wit-ziekte

Cerco-spora

Roest

Grondbe-dekking

Blad-steilheid

Planten

Schieters

Wortels netto

Grond-tarra

Suiker

K

Na

aN

Extraheer-baarheid

Bruto suiker

Witsuiker

bruto financieel

 -

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

n/ha

kg/ha

kg/ha

%

mmol/ 100 g S

mmol/ 100 g S

mmol/ 100 g S

%

kg/ha

kg/ha

Euro/ha

100=

 -

- - - - -

103112

-

102015

3875

19.1

18.6

2.2

5.4

93.1

19485

18143

3149

GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE

RT

5.2

4.9

6.0

6.3

8.2

99.3

0.32

89.5

95.9

99.6

103.9

136.2

87.4

99.9

89.1

89.1

89.0

BTS 4860 N (refNT)

RTNT

5.3

5.1

6.0

7.1

7.6

98.2

0.13

103.6

96.8

99.0

99.9

94.3

90.6

100.1

102.5

102.7

102.4

BTS 990 (ref NT)

RTNT

4.6

5.3

7.3

6.8

8.0

101.6

0.84

101.0

102.9

100.8

101.7

70.1

95.9

100.1

101.8

102.0

102.0

Evamaria Kws (refNT)

RTNT

5.1

4.4

7.6

6.6

8.2

100.9

0.31

95.9

98.3

101.9

95.6

156.3

97.9

100.0

97.7

97.8

98.1

Gauss (refNT)

RTNT

1.8

3.9

5.6

7.4

7.0

102.2

0.24

95.8

113.1

100.0

99.6

102.3

114.3

99.8

95.8

95.6

95.7

Jinx (refNT)

RTNT

5.4

4.2

3.9

6.8

8.3

97.4

0.08

98.1

96.4

98.2

100.6

130.1

98.9

99.8

96.3

96.2

96.0

Leonella Kws (refNT)

RTNT

3.6

5.1

6.3

7.3

7.1

98.4

0.44

103.5

94.2

99.8

102.8

78.4

111.0

99.8

103.2

103.1

103.3

Lisanna Kws (refNT)

RTNT

5.2

5.4

7.5

6.6

8.0

101.3

0.00

102.0

98.2

100.4

99.8

68.6

91.2

100.2

102.5

102.7

102.6

GEMIDDELDE REFERENTIE NT

RTNT

4.4

4.8

6.3

6.9

7.7

100.0

0.29

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Bosley

RTNT

5.4

5.9

3.7

7.5

7.6

100.4

1.32

99.7

88.4

99.0

103.1

118.2

92.9

99.9

98.6

98.6

98.5

BTS 1280 N

RTNT

3.8

5.0

4.1

7.0

7.6

95.1

0.00

99.8

88.8

102.0

97.2

77.0

86.3

100.4

101.7

102.1

102.2

Caprianna KWS

RTNT

2.4

4.5

5.4

7.3

7.1

100.3

0.12

108.2

96.5

98.5

96.4

89.6

108.7

100.0

106.6

106.6

106.4

Kbv

-

-

-

-

-

-

1.9

-

1.9

12.6

0.8

2.4

10.0

7.3

0.2

1.8

1.8

1.9

(1) ref NT : refentieras NT
(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

KORTE BESCHRIJVING VAN DE NIEUW TOEGELATEN RASSEN:

Baccardi

Dossiernummer: VG/A/001/ 01006
Kweker: STRUBE GmbH & Co. KG - Söllingen (DE)
Aanvrager: STRUBE D&S GmbH - Söllingen (DE)
Aanvraaggemachtigde: DE WULF AGRO sprl - Gembloux (BE)
Kwekersreferentie: ST 128111
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant

Bosley

Dossiernummer: RW 3139
Kweker: STRUBE GmbH & Co. KG - Söllingen (DE)
Aanvrager: STRUBE D&S GmbH - Söllingen (DE)
Aanvraaggemachtigde: DE WULF AGRO sprl - Gembloux (BE)
Kwekersreferentie: ST 15848
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek, nematoden
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, nematodentolerant, goede cercosporatolerantie

BTS 1280 N

Dossiernummer: RW 3101
Kweker: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvrager: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: B8146
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek, nematoden
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, nematodentolerant

BTS 6740

Dossiernummer: RW 3095
Kweker: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvrager: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: B8131
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant

BTS 4665 RHC

Dossiernummer: RW 3107
Kweker: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvrager: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: B8158
Met succes gevolgde proevencycli: rhizoctonia
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, rhizoctoniatolerant

Caprianna KWS

Dossiernummer: RW 3115
Kweker: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvrager: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie: 8K815
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek, nematoden
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, nematodentolerant

FD Clima

Dossiernummer: RW 3161
Kweker: S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvrager: S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvraaggemachtigde: LOUIS ERAUW-JACQUERY S.A. – Deinze (BE)
Kwekersreferentie: FD18B3018
Met succes gevolgde proevencycli: rhizoctonia
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, rhizoctoniatolerant

Florentina KWS

Dossiernummer: RW 3113
Kweker: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvrager: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie: 8K814
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant

Tucson

Dossiernummer: VG/A/001/ 00996
Kweker: SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE)
Aanvrager: SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: SV 2134
Met succes gevolgde proevencycli: rhizoctonia
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, rhizoctoniatolerant

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.