Nieuw aardappelras opgenomen op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw aardappelras opgenomen: FLORIBEL. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven, uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production agricoles - Gembloux). Deze officiële proeven werden uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: FLORIBEL

De behandelde proeven, tenzij anders vermeld, werden aangelegd in 6 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Kempen (1), Polders (1), Zand-leemstreek (2 waarvan 1 onbehandelde), Leemstreek (3 waarvan 1 onbehandelde) en Condroz (1).

In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten gedurende de twee proefjaren (2020 en 2021) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven. Tabel 3 bevat de technologische kenmerken van het nieuwe ras vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2020 en 2021). Tot slot volgt extra informatie over het nieuwe toegelaten ras.

Wanneer de schaal van 1 tot 9 gebruikt wordt, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. Wanneer de schaal van 1 tot 5, 0 tot 3, of 0 tot 5 gebruikt wordt, geeft het laagste cijfer de meest gunstige quotering. De opkomst wordt berekend op de dag waarop minstens 50% van de planten opgekomen zijn. De weerstand van het loof wordt geschat op een schaal van 0 (volledige vernietiging van het loof) tot 10 (geen symptomen).

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2020 en 2021 van het nieuwe toegelaten ras in vergelijking met de standaardrassen
Rassen Opbrengst 2020* (kg/ha) Opbrengst 2020* (%) Opbrengst 2021* (kg/ha) Opbrengst 2021* (%) Opbrengst gewogen gemiddelde (kg/ha) Opbrengst gewogen gemiddelde (%)
Alegria 21704 65 47029 92 34366 81
Challenger 47810 143 53532 105 50671 120
Melody 28118 84 52100 102 40109 95
Artemis 35706 107 51643 101 43674 104
Gemiddelde van de standaarden 33335 100 51076 100 42205 100
Floribel 33546 101 55071 108 44309 105

*Resultaten afkomstig van 4 centra

Tabel 2: Samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2020 en 2021
Rassen Opkomstsnelheid
(dagen*)
Jeugdgroei (1-9) Sluitsnelheid van de rijen (dagen**) Bloei (dagen***) Weerstand van het loof tegen Phytho-phthora infestans (0-10) Weerstand van de knol tegen Phytho-phthora infestans (%) Weerstand van de knol tegen diepe schurft (%)
Alegria 33 6,9 64,7 64,8 6,14 0% 0%
Challenger 34 6 67,8 65,9 6,81 0% 0%
Melody 36 5,5 69,4 72,4 6,54 0% 0%
Artemis 33 6,9 69,1 70,6 5,93 0% 0%
Gemiddelde van de standaarden 34 6,3 67,8 68,4 6,4 0% 0%
Floribel 30 7,6 66,6 63,4 7,23 0% 0%

*Aantal dagen tussen poten en opkomst
**Aantal dagen tussen poten en sluiting van de rijen
***Aantal dagen tussen poten en bloei

Tabel 3: Technologische kenmerken
Rassen Onderwatergewicht (g/5 kg) Wasbaarheid (1-5) Uiteenvallen na koken (0-3) Zwartverkleuring na koken (0-5) Frietgeschiktheid (0-6)
Alegria 388 3,1 1,8 1,7 2,8
Challenger 415 3 2,3 1,3 1,6
Melody 374 3,8 1,9 1,1 3,7
Artemis 355 3,5 2,2 1,2 2,3
Gemiddelde van de standaarden 383 3,3 2,1 1,3 2,6
Floribel 373 3,5 1,3 1 2,4

Korte beschrijving van de nieuw opgenomen ras in 2022

Floribel
Dossiernummer RW 810043
Kweker CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts
Aanvrager CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts
Aanvraaggemachtigde -
Type Vastkokend, middelvroeg