Nieuw korrelmaïsras op de Belgische rassenlijst

Ingezaaide maïs op een veldAan de Belgische rassenlijst wordt dit jaar 1 nieuw korrelmaïsras toegevoegd. Het persbericht bevat een overzicht van de resultaten van de officiële proeven van dit nieuw ras. De officiële proeven worden uitgevoerd door ILVO Plant (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Merelbeke) en CRA-W (Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 3 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 6 centra: Villers-Le-Bouillet (Condroz), Gembloux (leem), Merelbeke (zandleem), Poperinge (zandleem), Ravels (Kempen) en Watervliet (polder).

Gegevens zoals jeugdgroei, legering en bloei van de kolven worden weergegeven in tabel 1. Bij de cijferschaal van (1-9) wijst 9 op de gunstigste beoordeling.

Tabel 2 geeft de resultaten van de opbrengsten en vroegrijpheid weer.

Finaal volgt een korte omschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Tabel 1: Algemene kenmerken van het korrelmaïsras, nieuw toegelaten tot de rassenlijst 2021 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2018, 2019 en 2020
Kenmerken Jeugdgroei (1-9) Bloei van de kolven (# dagen) (2) Lengte van de planten (cm) Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting (cm) Legering tijdstip 1 Legering tijdstip 2 Stengelrot tijdstip 1 Stengelrot tijdstip 2
Rassen (1) gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem.
# centra 12 11 14 14 4 4 6 6
LG 31.219 6,9 1,2 277 105 2,0 3,8 0,5 4,1
STANDAARD (3) 7,5 -0,2 258 99 1,5 3,3 0,8 5,3
MEGUSTO KWS (S) 7,1 -1,7 265 99 4,5 6,3 0,1 3,7
MILLESIM (S) 7,4 0,6 259 97 0,5 1,7 0,0 1,5
NK FALKONE (S) 7,7 2,2 264 104 0,7 2,1 1,4 4,9
RODRIGUEZ KWS (S) 7,7 -1,7 244 95 0,3 3,1 1,6 11,0

 (1) S = Standaardras        
 (2) Dagen later tov KALIENTES    
 (3) STANDAARD = gemiddelde van de standaardrassen MEGUSTO KWS, MILLESIM, NK FALKONE en RODRIGUEZ KWS

Tabel 2: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van het korrelmaïsras, nieuw toegelaten tot de rassenlijst 2021 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2018, 2019 en 2020
Rassen Korrelopbrengst(*) 2018 % rel. Korrelopbrengst(*) 2019 % rel. Korrelopbrengst(*) 2020 % rel. Korrelopbrengst(*) gem. % rel. Vroegrijpheid(**) 2018 Vroegrijpheid(**) 2019 Vroegrijpheid(**) 2020 gem.
# centra 4 5 4 13 3 3 5 11
LG 31.219 102 101 104 103 25,8 30,7 28,7 28,4
STANDAARD (1) 100 100 100 100 27,0 29,1 27,0 27,6
MEGUSTO KWS (S) 102 104 102 103 26,8 29,1 27,3 27,6
MILLESIM (S) 103 100 103 102 28,7 30,8 28,8 29,3
NK FALKONE (S) 97 99 102 100 26,7 29,4 28,2 28,1
RODRIGUEZ KWS (S) 98 97 94 96 25,8 27,1 23,7 25,2
Gem Std. 12.279 12.930 12.051 12.553 - - - -

(1) Standaard is het gemiddelde van de rassen MEGUSTO KWS, MILLESIM, NK FALKONE en RODRIGUEZ KWS
(*) (15% vocht) in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100
(**) % vocht van de korrels

Korte omschrijving van het nieuw-toegelaten ras

LG 31.219
Aanvrager LIMAGRAIN EUROPE
Kweker LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde LIMAGRAIN BELGIUM NV
Hybridetype Enkele hybride
Korreltype Flint tot flint-dent
Andere Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2018, 2019 en 2020 deelgenomen onder de referentie: LZM166/73
VG/A/080 /01614