Nieuw op het e-loket: identificatiedocumenten downloaden

Vanaf heden kunnen via de nieuwe tegel op het e-loket ‘Identificatiedocumenten downloaden’ gepersonaliseerde identificatiedocumenten gedownload worden. Deze documenten zijn vooringevuld met de informatie waarover het Departement Landbouw en Visserij beschikt.

De tegel is toegankelijk in eigen naam, voor volmachthouders met een beheren-volmacht en voor vertegenwoordigers, lokaal beheerders en werknemers van ondernemingen.

Voor meer informatie over deze tegel, ga naar E-loket/Help e-loket/Klantgegevens/Hoe kan ik klantgegevens wijzigen?