Nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras van aardappelen opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalt in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (CRA-W Gembloux - Département Productions et Filières en ILVO Gent - Plant - Teelt en Omgeving) in opdracht van de Technische Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de Nationale Catalogus voor Landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek

De resultaten van de rassenproeven uitgevoerd in 2016 en 2017 laten de opname van het aardappelras Jackson in de Belgische rassenlijst toe.

De proeven werden aangelegd in zeven centra, gelegen in de landbouwstreken Kempen (één behandelde proef), Polders (één behandelde proef), Zandleemstreek (één behandelde en één niet-behandelde proef), Leemstreek (twee behandelde en één niet behandelde proef) en Condroz (één behandelde en één niet-behandelde proef).

De gegevens over de opkomst, jeugdgroei, bloei, resistentie van de bladeren tegen P. infestans, gevoeligheid van de knollen tegen P. infestans en de gewone schurft worden weergegeven in tabel 1. De gegevens over de opbrengst van de gewenste calibratiegroep (>50 mm), het onderwatergewicht en de frietgeschiktheid staan in tabel 2.

Het nieuwe ras Jackson is geschikt voor frieten. Het vertoont een opkomstsnelheid twee dagen later dan de standaardrassen, maar deze kleine vertraging wordt gecompenseerd door een goede jeugdgroei. De bladeren vertonen een goede weerstand tegen Phytophthora infestans. De opbrengst in de gewenste calibratiegroep is opmerkelijk, boven het gemiddelde van de standaardrassen in 2016 en 2017. Het onderwatergewicht is ook goed, hoewel iets lager dan het gemiddelde van de standaardrassen. De frietgeschiktheid is excellent (minder dan 2,5 op een cijferschaal van 0 tot 6).

Rassen

Snelheid van opkomst (aantal dagen tussen planten en opkomst)

Jeugdgroei (1-9)1

Bloei (aantal dagen tussen planten en bloei)

Resistentie van de bladeren tegen Phythophthora infestans² (0 -10)³

Gevoeligheid van de knollen tegen Phythophthtora infestans² (%)4

Gewone schurft gevoeligheid (%)4

Tabel 1: Opkomst, jeugdgroei, bloei en ziekteresistentie

Bintje

28

7,6

72,5

2,6

30%

0%

Challenger

30

6,7

69,0

3,6

1%

0%

Fontane

28

7,0

65,4

4,2

5%

0%

Innovator

27

8,0

60,5

4,1

3%

0%

Gemiddelde van de standaardrassen

28

7,3

66,8

4,3

10%

0%

JACKSON

30

8,6

67,9

4,3

2%

0%

1 9 wijst op de gunstigste beoordeling
2 gegevens uit drie niet-behandelde proeven
3 10 wijst op de gunstigste beoordeling
4 geen opmerking voor deze criteria

Tabel 2: Opbrengst van de gewenste calibratiegroep 35-70 mm (in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen), onderwatergewicht en chipsgeschiktheid

Rassen

Opbrengst van de gewenste calibratiegroep (>50 mm) (% t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen)

Onderwatergewicht (g per 3kg knollen)

Frietgeschiktheid (0-6)³

 

20161

20172

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Bintje

84

85

84

387

1,96

Challenger

110

99

103

428

1,91

Fontane

93

112

104

428

2,03

Innovator

113

104

108

377

1,81

Gemiddelde van de standaardrassen

100

100

100

405

1,93

JACKSON

126

137

133

392

1,94

1 gegevens uit 3 proefcentra
2 gegevens uit 4 proefcentra
3 0 wijst op de gunstigste beoordeling, 6 wijst op de ongunstigste beoordeling

Korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen

JACKSON

Aanvrager: TEMMERMAN J&M.J
Kweker: TEMMERMAN J&M.J
Aanvraaggemachtigde: BINST BREEDING EN SELECTION (NV)
Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: VG/A/081/00034

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw