Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is in 2019 één nieuw ras van Engels raaigras opgenomen: MATENGA. Het ILVO voerde vanaf 2015 de officiële proeven hiervoor uit in opdracht van het Vlaams Comité voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Engels raaigras – Vroeg type – Tetraploïd

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras opgenomen van Engels raaigras: MATENGA.

MATENGA wordt in 2019 toegelaten tot de Nationale rassenlijst op basis van de proeven die gelopen hebben van 2015 tot en met 2018. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en kempen.

De twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder drie jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. Daarna volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.
Het ras wordt in deze tabel vergeleken met de standaarden Dexter 1 en Merlinda waarvan de gemiddelde opbrengst werd gelijkgesteld aan 100. De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9, waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Kenmerken

Dexter 1

Merlinda

Matenga

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het vroege tetraploïde ras van Engels raaigras Matenga tot de rassencatalogus toegelaten in 2019

Opbrengst groene massa (%) Jaar 1

102,5

97,5

101,3

Opbrengst groene massa (%) Jaar 2

102,9

97,1

99,4

Opbrengst groene massa (%) Jaar 3

102,0

98,0

98,4

Opbrengst droge stof (%) Jaar 1

102,9

97,1

100,9

Opbrengst droge stof (%) Jaar 2

103,0

97,0

100,0

Opbrengst droge stof (%) Jaar 3

102,9

97,1

98,5

Vroegheid eerste snede

(grashoogte in cm op 15 – 20 april)

24,6

25,2

25,0

Roestresistentie (1-9)

6,3

5,1

7,4

Persistentie begrazing (%)

80,7

78,3

84,1

Begin datum aarvorming

7/mei

7/mei

11/mei

Gemiddelde datum aarvorming

15/mei

15/mei

19/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Dexter 1 en Merlinda is gelijkgesteld aan 100.

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras

MATENGA

Aanvrager:

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

Kweker:

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

Het ras heeft de proevencyclus doorlopen onder de referentie: SLM 24233/04 
VG/A/018/00200

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw