Nieuw ras gerst op Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras wintergerst opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven werden uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 7 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Polders (1), Zandstreek (1), Zand-leemstreek (1), Leemstreek (3) en Condroz (1). In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2017-2018 en 2018-2019) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven gedurende de twee proefjaren (2017-2018 en 2018-2019). In tabel 3 worden de technologische kenmerken van het nieuwe ras vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2017-2018 en 2018-2019). Tot slot volgt extra informatie over het nieuw toegelaten ras.

Tabel 1. Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2017-2018 en 2018-2019 van het nieuw toegelaten ras in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Opbrengsten 2018 (kg/ha)

Opbrengsten 2018 (%)

Opbrengsten 2019 (kg/ha)

Opbrengsten 2019 (%)

Gemiddelde opbrengst (kg/ha)

Gemiddelde opbrengst (%)

Creative

7826

101

9673

105

8833

103

Rafaela

7289

95

8779

95

8102

95

KWS Meridian

7313

96

9048

98

8259

97

LG Tequila

7744

101

9272

101

8579

100

Monique

8201

107

9608

104

8968

105

Quadriga

8027

105

9416

102

8784

103

Gemiddelde van de standaard-rassen

7715

101

9225

100

8538

100

 

Tabel 2. Waarnemingen van de rassenproeven 2017-2018 en 2018-2019 van het nieuw toegelaten ras tot de rassenlijst in 2019 in vergelijking met de standaardrassen [schaal (1-9): 9 geeft de meest gunstige waarde weer].

Rassen

Koude

(1-9)

Legering    

 (1-9)

Witziekte  

 (1-9)

Bladvlekken-ziekte (1-9)

Helmintho-sporium   

(1-9)

Dwergroest

(1-9)

Plant-lengte (cm)

Vroegheid aarvorming (dagen)*

Creative

-

6.1

6.5

8.1

8.5

5.9

119

-4

Rafaela

-

4.9

6.2

6.8

8.5

5.5

120

-6

KWS Meridian

-

6.4

7.1

8.4

6.5

6.4

123

0

LG Tequila

-

6.2

8.0

8.9

5.9

5.8

127

0

Monique

-

5.7

7.9

7.9

8.1

7.9

123

-2

Quadriga

-

6.9

6.0

7.0

8.5

7.3

5.9

127

1

Gemiddelde van de standaard-rassen

-

6.0

7.2

8.1

7.3

6.3

124

-1.3

* Het referentieras voor aarvorming is KWS Meridian

 
Tabel 3. Samenvatting van de technologische eigenschappen van de proeven 2017-2018 en 2018-2019 van het nieuw-toegelaten ras tot de rassenlijst in 2019 in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Duizend korrel gewicht

Hectoliter gewicht

Sortering > 2,5 mm

Eiwit gehalte

Eenheid

g

Kg

s

%

Creative

44

68

82

12.5

Rafaela

44

61

59

12.2

KWS Meridian

44

65

79

12.6

LG Tequila

48

67

81

12.1

Monique

44

67

82

12.8

Quadriga

48

65

80

12.4

Gemiddelde van de standaard-rassen

46

65

76

12

 

EXTRA INFORMATIE OVER HET NIEUW-TOEGELATEN RAS

CREATIVE

Aanvraaggemachtigde: Ets. Lemaires-Deffontaines
Kweker: Ets. Lemaires-Deffontaines
Het ras heeft aan de proeven in 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: 69171

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.