Nieuw ras industriële cichorei op de Belgische rassenlijst

De Belgische rassenlijst telt een nieuw ras industriële cichorei. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële rassenproeven uitgevoerd door de afdelingen voor rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO Plant – Merelbeke en CRA-W: Département Production végétale Gembloux) en door INAGRO (Rumbeke-Beitem) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 3 jaar onderzoek

De proeven in 2016, 2017 en 2018 aangelegd met het oog op inschrijving van industriële cichoreirassen op de nationale rassenlijst, hebben de opname toegelaten van het volgende ras: PYROXENE

De proeven werden aangelegd in zes centra met verschillende bodemtypes: zandleemstreek (vier veldproeven) en leemstreek (twee veldproeven). De resultaten van deze proeven worden weergegeven in tabellen 1 en 2.

Deze tabellen geven een overzicht van de teeltkenmerken en de opbrengsten. Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de betrokken eigenschap.

Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Rassen

Opbrengst verse wortels

(% relatief)

Opbrengst aan koolhydraten

(% relatief)

Gehalte aan koolhydraten 

(% op verse massa)

Polymerisatiegraad

Tabel 1: Resultaten van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2019 op basis van de proeven in 2016, 2017 en 2018.

Jaartal en gewogen gemiddelde

2016

(5 centra)

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

2016

(5 centra)

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

2016

(5 centra)

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

2016

(5 centra)

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

CANZONA

97

95

93

95

102

100

96

100

22,0

19,8

20,9

20,9

10,8

10,6

11,2

10,8

HERA

101

100

102

101

98

98

100

99

20,2

18,8

19,8

19,6

10,1

10,0

10,5

10,2

KRIPS

100

99

98

99

101

99

98

99

21,0

19,1

20,3

20,1

11,2

11,1

11,8

11,3

LEGATO

101

102

100

101

101

103

103

102

20,8

19,3

20,7

20,2

10,8

10,6

11,5

10,9

SELENITE

102

104

106

104

98

99

103

100

19,8

18,4

19,6

19,2

9,6

9,7

10,1

9,9

Standaard

100

100

100

100

100

100

100

100

20,8

19,1

20,3

20,0

10,5

10,4

11,0

10,6

PYROXENE

107

102

103

104

107

100

100

102

20,8

18,8

19,6

19,8

9,6

9,7

10,1

9,8

100 = kg/ha

60387

69850

66918

65633

12509

13348

13476

13085

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 2 : Algemene kenmerken van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2019 op basis van de proeven in 2016, 2017 en 2018.

CANZONA

6,7

6,8

7,1

5,6

1,3

1,5

6,9

22,8

7,7

4,9

19,0

HERA

6,6

8,6

6,1

6,6

2,5

2,9

7,0

22,7

8,1

5,0

19,2

KRIPS

6,9

7,9

7,3

7,0

1,7

2,3

7,3

22,5

8,0

6,1

19,8

LEGATO

7,0

7,7

7,3

6,6

2,0

3,5

6,5

22,7

8,0

6,8

24,3

SELENITE

7,2

7,6

8,0

6,2

1,6

4,0

7,4

23,0

8,1

7,7

19,1

Standaard

6,9

7,7

7,0

6,4

1,8

2,8

7,0

22,7

8,0

6,1

20,3

PYROXENE

6,7

7,1

7,5

7,0

2,8

4,2

8,1

23,2

7,9

4,6

23,0

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras

PYROXENE

Aanvrager:

SAS Florimond Desprez Veuve et Fils

Kweker:

SAS Florimond Desprez Veuve et Fils

Het ras heeft aan de proeven 2016, 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: FD16C1007 RW14-075

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw