Nieuw ras Italiaans raaigras op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst werd een nieuw ras van Italiaans raaigras opgenomen: AEROS. De eenheid Plant van het ILVO (afdeling Rassenonderzoek van cultuurgewassen te Merelbeke) voerde vanaf 2013 de officiële cultuur- en gebruikswaardeproeven hiervoor uit in opdracht van het Vlaams comité voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Italiaans raaigras - Diploïd

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw diploïd ras van Italiaans raaigras opgenomen: AEROS.

Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven.

AEROS werd tot de nationale rassenlijst toegelaten op basis van de officiële proeven die in 2015 en 2016 werden uitgevoerd in de Zandleemstreek, de Polders en de Kempen.

Het ras werd beoordeeld volgens het beproevingsprotocol van Italiaans raaigras. Twee proevencycli werden uitgezaaid, één in de lente en één in de herfst, en werden twee jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

Het ras werd vergeleken met Barelli en Melkim waarvan de gemiddelde opbrengst werd gelijkgesteld aan 100.

Het kenmerk roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 9 (1 = zeer slecht, 9 = zeer goed).

Kenmerken

Barelli

Melkim

Aeros

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het diploïde ras Italiaans raaigras Aeros

Opbrengst droge stof (%)
Herfstzaai  
*1 jaar na inzaai

101,5

98,5

105,5

Lentezaai *jaar van inzaai

101,4

98,6

109,8

Lentezaai *jaar 2

96,4

103,6

100,8

Afwezigheid stengelvorming in 1-ste jaar (1-9)

7,0

8,7

8,3

Roestresistentie lentezaai (1-9)

6,0

6,8

7,8

Roestresistentie herfstzaai (1-9)

5,0

6,9

7,6

Persistentie lentezaai (1-9)

6,8

7,1

6,6

Persistentie herfstzaai (1–9)

7,3

6,5

8,0

Begin datum aarvorming

9/mei

7/mei

9/mei

Gemiddelde datum aarvorming

16/mei

16/mei

16/mei

Korte beschrijving van het nieuwe ras

Aeros

Aanvrager: Barenbrug Holland B.V.
Kweker: Barenbrug Holland B.V.
Het ras heeft de proevencyclus doorlopen onder de referentie: 14LMD 43 (VG/A/017.2/00072)

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw