Nieuw ras rietzwenkgras op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst werd één nieuw ras van rietzwenkgras opgenomen: FEMELLE. De eenheid Plant van het ILVO (afdeling Rassenonderzoek van cultuurgewassen te Merelbeke) voerde vanaf 2013 de officiële cultuur- en gebruikswaardeproeven hiervoor uit in opdracht van het Vlaams comité voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Rietzwenkgras - Hexaploïd

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw hexaploïd ras van rietzwenkgras opgenomen: FEMELLE. Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven.

FEMELLE werd toegelaten tot de nationale rassenlijst op basis van de proeven die van 2013 tot en met 2016 werden uitgevoerd in de Zandleemstreek, de Polders en de Kempen.

De twee proevencycli werden in de lente uitgezaaid en werden drie jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

Het ras werd vergeleken met de rassen Barolex, Briss en Callina waarvan de gemiddelde opbrengst werd gelijkgesteld aan 100.

Het kenmerk roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 9 (1 = zeer slecht, 9 = zeer goed).

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het ras van rietzwenkgras Femelle
Kenmerken Barolex Briss Callina Femelle
Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 101,0 102,1 96,9 98,6
Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 102,6 104,1 93,2 95,9
Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 105,4 103,1 91,5 94,1
Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 100,1 103,2 96,8 100,8
Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 102,5 104,3 93,2 99,0
Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 105,3 103,8 91,0 95,2
Vroegheid eerste snede
(grashoogte in cm op 15 – 20 april)
28,5 31,8 32,4 30,8
Roestresistentie (1-9) 4,4 6,1 5,6 6,0
Persistentie (1-9) 8,0 6,1 5,9 8,0
Begin datum aarvorming 15/apr 17/apr 19/apr 19/apr
Gemiddelde datum aarvorming 9/mei 9/mei 10/mei 8/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Barolex, Briss en Callina is gelijkgesteld aan 100.

Korte beschrijving van het nieuwe ras

Femelle

Aanvrager: Universiteit Gent (AV)
Kweker: Universiteit Gent (AV)
Het ras heeft de proevencyclus doorlopen onder de referentie: Fa.ME.V.2010/1 (VG/A/013 /00004)

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw