Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is één nieuw ras van rode klaver opgenomen: Atlantis. U vindt hieronder een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. Deze proeven werden uitgevoerd door de eenheid Plant van het ILVO (afdeling Rassenonderzoek van cultuurgewassen) in Merelbeke. ILVO deed dit in opdracht van het Vlaams Comité voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen en Groentegewassen.

Atlantis werd in 2017 toegelaten tot de nationale rassenlijst op basis van de proeven die van 2013 tot en met 2016 werden uitgevoerd in de Zandleemstreek, de Polders en de Kempen. De twee proevencycli werden in de lente uitgezaaid en werden 2 jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid. Het ras werd vergeleken met Elanus, Maro en Taifun waarvan de gemiddelde opbrengst werd gelijkgesteld aan 100. De concurrentie is bepaald in aparte proeven, waarbij rode klaver samen met Engels raaigras werd uitgezaaid en is uitgedrukt in % klaveraandeel in de totale DS-opbrengst.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het tetraploïde ras van Rode klaver Atlantis tot de rassencatalogus toegelaten in 2017.

Kenmerken

Elanus

Maro

Taifun

Atlantis

Opbrengst droge stof (%) - Jaar 1 *

100,2

99,1

100,8

101,6

Opbrengst droge stof (%) - Jaar 2 *

103,6

98,8

97,6

100,9

Concurrentievermogen (% klaveraandeel)

66,9

56,0

63,9

65,7

Persistentie (1-9) **

6,7

4,0

5,2

5,2

*     De gemiddelde opbrengst van Elanus, Maro en Taifun is gelijkgesteld aan 100.
**  9 wijst op de gunstigste beoordeling

Extra informatie van het nieuw toegelaten ras

Atlantis

Aanvrager: Norddeutsche Pflanzenzucht
Kweker: Norddeutsche Pflanzenzucht
Het ras heeft de proevencyclus doorlopen onder de referentie: SLM 3.441 (VG/A/042 /00008).

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw