Nieuw ras Timothee op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras Timothee opgenomen: FREYA. Het ILVO Plant (Merelbeke) voerde hiervoor vanaf 2018 de officiële proeven uit in opdracht van het Vlaams Comité voor het beheer van de rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 4 jaar onderzoek: FREYA

De veldproeven werden aangelegd in de Zandleemstreek, de Polders en de Kempen. De resultaten van de drie proefjaren (startend in 2018) van de proeven worden weergegeven in tabel 1. Twee proevencycli werden in de lente uitgezaaid en werden 3 jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid. Het ras werd vergeleken met Comer en Dolina waarvan de gemiddelde opbrengst werd gelijkgesteld aan 100 (zie tabel 1). Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het nieuwe ras van Timothee Freya tot de rassenlijst toegelaten in 2022
Kenmerken Comer Dolina Freya
Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*) 100,3 99,7 96,4
Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*) 100,7 99,3 99,4
Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*) 100,9 99,1 97,9
Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*) 100,3 99,7 99,3
Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*) 101,1 98,9 103
Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*) 100,9 99,1 100,3
Vroegheid eerste snede (grashoogte in cm op 15 ? 20 april) 26,9 25,7 26,7
Persistentie (1-9) 5,5 4,9 6,2
Bladvlekkenresistentie (1-9) 6,4 6,3 5,1
Begin datum aarvorming 9/jul 11/jul 13/jul
Gemiddelde datum aarvorming 16/jul 17/jul 19/jul

 (*) = gemiddelde opbrengst van Comer en Dolina is gelijkgesteld aan 100.

Korte beschrijving van de nieuw opgenomen ras in 2022

Freya
Dossiernummer* VG/A/022/00016 (VG/A/PHLPR/00016)
Kweker ILVO-PLANT
Aanvrager ILVO_PLANT
Aanvraaggemachtigde -
Type Hexaploïde

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om naar de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.