Nieuw ras veldboon op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw veldboonras opgenomen: MELENKA. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële proeven van dit nieuwe ras. De officiële proeven werden uitgevoerd door ILVO Plant (Merelbeke) in opdracht van het Vlaams comité voor het beheer van de rassenlijsten voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: MELENKA

De veldproeven werden aangelegd op 3 locaties: Merelbeke, Poperinge, Bassevelde. De resultaten van de twee proefjaren (2020 en 2021) van de proeven worden weergegeven in tabel 1. De resultaten van het nieuw toegelaten ras worden vergeleken met de standaarden. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuwe toegelaten ras.

Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op een gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Tabel 1: Resultaten van het veldboon ras tot de rassenlijst toegelaten in 2022 op basis van de proeven in 2020 en 2021
Rassen Regelmatigheid van opkomst (1-9) Bodembedekking (1-9) Loofontwikkeling (1-9) Legervastheid van het gewas (1-9) Vorstgevoeligheid (1-9)
Nanaux 3,4 5,1 5,5 7,6 6,5
Avalon 6,8 8 8,4 7,6 7,3
GL Sunrise 4,9 6,8 7,3 7,9 8
Gemiddelde van de standaarden 5 6,6 7,1 7,7 7,3
MELENKA 5,4 6,6 6,9 8,5 7,8

Korte beschrijving van de nieuw opgenomen ras in 2022

Melenka
Dossiernummer* VG/A/046/00004 (VG/A/VICFM/0004)
Kweker UGent, Campus Coupure
Aanvrager UGent, Campus Coupure
Aanvraaggemachtigde -
Type Geschikt als groenbedekker

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om naar de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.