Nieuw ras voederbiet op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst is één nieuw voederbietras opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalt in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO Plant – Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 3 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in vijf centra met verschillende bodemtypes: zand, leem, zandleem (twee veldproeven) en Condroz.

In tabel 1 worden de resultaten van de opbrengsten, het tarragehalte en het percentage schieters samengevat.

Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

 

Totale opbrengsten aan droge stof van de wortels in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen

Tarra

(% op verse stof)

Schieter-gevoeligheid

(%)

Tabel 1: Resultaten van het voederbietenras tot de rassenlijst toegelaten in 2018 op basis van de proeven in 2016, 2017 en 2018

 

2016

2017

2018

gew. gem

# centra

3

5

4

12

Laurena KWS

104

95

99

98

3,7

0,0

standaard (1)

100

100

100

100

3,4

0,0

Cindy KWS (S)

97

96

97

97

3,2

0,0

Debby KWS (S)

103

104

103

103

3,6

0,0

Gem. std.

20633

25352

22868

23344

-

-

  (1) de standaard is het gemiddelde van Cindy KWS en Debby KWS

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras

LAURENA KWS

Aanvrager:

KWS SAAT SE

Kweker:

KWS SAAT SE

Aanvraaggemachtigde:

KWS BENELUX BV

 Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: 6E951 VG/A/002/00066

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw