Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijst

Dit jaar is één nieuw ras voedererwt toegelaten tot de Belgische rassenlijst: LG AGNETA. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële proeven van dit nieuwe ras. De officiële proeven worden uitgevoerd door ILVO Plant (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Merelbeke) en CRA-W (Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technische Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na twee jaar onderzoek

De veldproeven werden aangelegd op vier locaties: Merelbeke, Poperinge, Bassevelde en Gembloux.

Het nieuwe ras LG AGNETA is uitsluitend geschikt voor de vegetatieve oogst van de volledige plant.

Tabel 1 geeft de resultaten van de veldproeven weer van het nieuw toegelaten ras t.o.v. de standaard. Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de meest gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Daarna volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Rassen

Eiwitgehalte van de gehele plant
(% op DS)

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

-

-

Tabel 1: Resultaten van het voedererwtras tot de rassenlijst toegelaten in 2019 op basis van de proeven in 2017 en 2018
Jaartal en resistentie

2017

% rel.

2018

% rel.

Gem.

% rel.

2017

% rel.

2018

% rel.

Gem.

% rel.

Resistentie tegen legering (1-9) Ziekte resistentie  (1-9)

# centra

2

2

4

2

2

4

8

3

LG AGNETA

18

15

16

146

117

128

5

6

Standaard (1)

21

17

19

100

100

100

4

5

PICAR (S)

21

17

19

100

100

100

4

5

Gem. Std.

-

-

-

3459

6442

4917

-

-

(1) de standaard is het gemiddelde van Picar

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras

LG AGNETA

Aanvrager:

LIMAGRAIN NEDERLAND

Kweker:

LIMAGRAIN NEDERLAND

Het ras heeft aan de proeven 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: CM073VG/A/038/00066

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw