Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst

Voederbieten op het veldOp de Belgische rassenlijst wordt dit jaar één nieuw ras voederbiet opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalt in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO Plant – Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 5 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: zand, leem, zandleem (2 veldproeven) en Condroz.

In tabel 1 worden de resultaten van de opbrengsten, het tarra gehalte en het percentage schieters samengevat.

Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Tabel 1: Resultaten van het voederbietras, nieuw toegelaten tot de rassenlijst in 2021 op basis van de proeven in 2018 en 2019
# centra

Totale opbrengsten (*) 2018

Totale opbrengsten (*) 2019 Totale opbrengsten (*) gew. gem. Tarra (% op verse stof) Schietergevoeligheid (%)
GITTY KWS 103 105 104 2,0 0,0
STANDAARD (1) 100 100 100 2,6 1,5
BRUNIUM (S) 108 103 106 2,9 2,2
RIALTO (S) 92 97 94 2,4 0,7
Gem. std. 20.085 20.050 20.068 - -

(1) de standaard is het gemiddelde van Brunium en Rialto
(*) aan droge stof van de wortels in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen

Korte beschrijving van de nieuw toegelaten variëteit

GITTY KWS
Aanvrager KWS SAAT SE
Kweker KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde KWS BENELUX BV
Andere Het ras heeft aan de proeven in 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: 1B924