Visserij: Nieuwe controlemaatregelen in Deense wateren - Controlepunten op de grens tussen Noordzee en Skaggerak

Gezien de Belgische vloot niet actief is in Skaggerak, zal deze controlemaatregel niet onmiddellijk een impact hebben op de Belgische vissers die vissen in de Deense wateren tijdens de Oostcampagne.

De Deense controleautoriteiten ondervonden moeilijkheden om het correct invullen van de vangsten in het logboek te handhaven. Momenteel is er vooral nood om op de grens tussen de Noordzee en Skaggerak controles uit te oefenen om na te gaan of er geen misrapportering tussen de vangstgebieden plaatsvindt. De Deense autoriteiten vinden het daarom van belang om hun controles te verstrengen in hun beheersgebieden. 

Vanaf 1 juli 2021 zijn de Deense visserijcontrole in staat om vissersvaartuigen te laten omvaren naar een vooropgesteld punt in de zee waar dan controles kunnen uitgevoerd worden. Het controlepunt zal worden gekozen volgens de positie van het visserijinspectievaartuig en het vaartuig dat aan controle wordt onderworpen zodanig dat de kortste route wordt geselecteerd. Het vissersvaartuig wordt geselecteerd op basis van een risico-analyse en zal vervolgens aan een inspectie worden onderworpen op de gekozen locatie.

De maatregelen zijn van toepassingen op alle vissersvaartuigen in de Deense wateren zonder vooringenomenheid.

Indien er bijkomende informatie nodig is, kan contact opgenomen worden met de Deense visserijautoriteit via e-mail Mail@fiskeristyrelsen.dk of telefoon + 45 7218 5600.