Nieuwe pachtprijscoëfficiënten

Onlangs heeft de pachtprijzencommissie de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten voor gronden vastgesteld. Deze coëfficiënten gelden voor de pachten die de komende drie jaar vervallen. Deze periode van drie jaar begint op de dag waarop deze coëfficiënten in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. Dat zal gebeuren op 13 december 2016.

De maximale pachtprijs van gronden en gebouwen wordt gevormd door het vermenigvuldigen van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen met een pachtprijzencoëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt driejaarlijks per landbouwstreek en per provincie vastgesteld door een pachtprijzencommissie. Terwijl de pachtprijzencommissies in het verleden provinciaal werden ingericht, is er nu één pachtprijzencommissie voor heel Vlaanderen.

De pachtprijzencommissie is samengesteld uit een paritaire vertegenwoordiging van pachters en verpachters onder het voorzitterschap van ambtenaren van het Departement Landbouw en Visserij.

De voorbije weken zijn de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten voor de gronden na onderhandelingen bij unanimiteit vastgesteld door de pachtprijzencommissie.

Hieronder kunt u de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten vinden.

I. Gronden

I. ANTWERPEN

1. Polders

7,82

2. Zandstreek

7,10

3. Kempen

10,11

 

II. VLAAMS-BRABANT

1. Zandstreek

6,47

2. Kempen

10,25

3. Zandleemstreek

5,94

4. Leemstreek

4,69

 

III. LIMBURG

1. Kempen

9,44

2. Zandleemstreek

6,11

3. Leemstreek

4,48

4. Grasstreek

4,49

 

IV. WEST-VLAANDEREN

1. Duinen

4,81

2. Polders

4,72

3. Zandstreek

6,37

4. Zandleemstreek

5,18

5. Leemstreek

4,77

 

V. OOST-VLAANDEREN

1. Polders

4,93

2. Zandleemstreek

5,08

3. Zandstreek

5,41

4. Leemstreek

4,93

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw