Nieuwe publicatie over ademhalingsproblemen bij vleesvee

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een publicatie over ademhalingsproblemen bij vleesvee online geplaatst. Het artikel beschrijft de voornaamste resultaten uit de griepbarometer en de autopsieverslagen, waaruit blijkt dat de bacterie Mycoplasma bovis frequent voorkomt bij kalveren met griep. Het tweede gedeelte van het artikel legt uit hoe ‘met Mycoplasma bovis geassocieerde ziekten’ kunnen worden voorkomen en bestreden.

Het thema van de ‘ademhalingsproblemen bij vleesvee’ kwam al aan bod tijdens de studieavonden ‘Praktijkinformatie voor de vleesveehouder’ die het departement in november 2016 organiseerde, in samenwerking met dr. Koen De Bleecker en drs. Jozefien Callens (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) enerzijds en dr. Geert Hoflack (MSD Animal Health) anderzijds.

U vindt het uitgebreide artikel in de rubriek Dier > Runderen > Advies en publicaties.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw