Nieuwe rassen korrelmaïs op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn drie nieuwe rassen van korrelmaïs opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven. Deze proeven werden  uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 3 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 6 centra, gelegen in de  landbouwstreken Polders, Zandleemstreek, Kempen, Leemstreek en Condroz.

De gegevens betreffende de jeugdgroei, legering, stengelrot, bloei van de kolven, hoogte van kolfaanzetting en lengte van de plant worden weergegeven in tabel 1. In tabel 2 zijn de resultaten van de opbrengsten en de vroegrijpheid samengevat.

Tot slot volgt een korte beschrijving van de nieuw-toegelaten rassen.

 

Tabel 1: Algemene kenmerken van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2014, 2015 en 2016. Wanneer een cijferschaal (1-9) gebruikt wordt, wijst 9 op de meest gunstige beoordeling.

Kenmerken

Jeugdgroei (1-9)

Bloei van de kolven

(# dagen) (2)

Lengte van de planten (cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting (cm)

Legering tijdstip 1

Legering tijdstip 2

Stengelrot tijdstip 1

Stengelrot tijdstip 2

# centra

13

14

15

15

2

2

2

2

ES METRONOOM

7,1

3,6

288

110

2,1

2,1

0,0

0,0

LG 31.211

8,2

0,5

261

92

1,5

1,5

0,4

1,4

GENIALIS KWS

7,3

3,2

254

100

1,1

1,1

0,0

0,4

STANDAARD (3)

7,8

1,1

254

99

10,4

10,4

0,1

0,4

CORYPHEE (S)

8,2

-0,4

246

94

1,4

1,4

0,0

0,4

KALIENTES (S)

7,2

0,0

255

102

6,8

6,8

0,4

1,0

MILLESIM (S)

7,7

1,0

255

96

12,0

12,0

0,0

0,2

NK NEKTA (S)

7,9

3,6

260

103

21,4

21,4

0,0

0,0

(1) S = Standaardras
(2) dagen later t.o.v. KALIENTES
(3) STANDAARD= gemiddelde van de standaardrassen CORYPHEE, KALIENTES, MILLESIM en NK NEKTA

 

Tabel 2: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2014, 2015 en 2016.

Kenmerken

Korrelopbrengst (15% vocht) in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (% vocht van de korrels)

Rassen

2014

2015

2016

gem.

2014

2015

2016

gem.

# centra

6

6

4

16

6

6

4

16

ES METRONOOM

108

101

112

107

27,4

33,7

29,8

30,3

LG 31.211

107

105

101

105

27,2

32,1

28,5

29,4

GENIALIS KWS

109

104

109

107

27,5

32,7

29,0

29,8

STANDAARD (1)

100

100

100

100

25,7

30,6

28,2

28,2

CORYPHEE (S)

94

94

94

94

22,8

27,6

24,6

25,0

KALIENTES (S)

99

101

96

99

25,3

29,0

27,2

27,1

MILLESIM (S)

106

107

104

106

28,3

32,9

30,9

30,6

NK NEKTA (S)

101

98

106

101

26,6

33,0

30,3

29,9

Gem. Std.

14073

12888

12750

13298

-

-

-

-

(1) Standaard is het gemiddelde van de rassen CORYPHEE, KALIENTES, MILLESIM en NK NEKTA

 

EXTRA INFORMATIE VAN DE NIEUW-TOEGELATEN RASSEN

ES METRONOOM

Aanvrager: EURALIS SEMENCES
Kweker: EURALIS SEMENCES
Aanvraaggemachtigde: /
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2014, 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: ESZ2202
(VG/A/080/01420)

LG 31.211

Aanvrager: LIMAGRAIN EUROPE
Kweker: LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde: LIMAGRAIN BELGIUM N.V.
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2014, 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: LZM163/74
(VG/A/080/01482)

GENIALIS KWS

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BV
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2014, 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: KXB3014
(VG/A/080/01490)

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw