Nieuwe rassen korrelmaïs op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn 5 nieuwe rassen van korrelmaïs opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in zes centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Polders, Zandleemstreek, Kempen, Leemstreek en Condroz.
De gegevens betreffende de jeugdgroei, legering e.a. worden gegeven in tabel 1. Wanneer een cijferschaal (1-9) gebruikt wordt, wijst 9 op de gunstigste beoordeling.
In tabel 2 zijn de resultaten van de opbrengsten en de vroegrijpheid samengevat.
Tot slot volgt een korte beschrijving van de nieuw-toegelaten rassen.

Kenmerken

Jeugdgroei (1-9)

Bloei van de kolven (# dagen) (2)

Lengte van de planten (cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting (cm)

Legering tijdstip 1

Legering tijdstip 2

stengelrot tijdstip 1

stengelrot tijdstip 2

Tabel 1: Algemene kenmerken van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2016 en 2017.

Rassen (1)

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

# centra

8

9

9

9

-

-

2

2

KWS CORAZON

7,6

1,9

272

106

-

-

0,0

0,0

AMANOVA

7,5

1,7

278

103

-

-

0,0

0,0

KWS STABIL

7,1

3,3

289

120

-

-

2,3

13,6

KWS MAGNET

7,9

4,3

270

116

-

-

0,0

0,0

KWS VITELLIO

7,9

3,5

267

111

-

-

0,0

0,0

STANDAARD (3)

7,7

1,7

267

103

-

-

0,0

0,2

CORYPHEE (S)

7,8

-0,3

252

93

-

-

0,0

0,0

ES EUROJET (S)

8,1

1,9

285

117

-

-

0,0

0,0

NK FALKONE (S)

7,7

2,9

264

102

-

-

0,0

0,0

SUCCESSOR KWS (S)

7,5

2,2

268

98

-

-

0,0

0,6

(1) S = Standaardras
(2) dagen later tov KALIENTES
(3) STANDAARD= gemiddelde van de standaardrassen CORYPHEE, ES EUROJET, NK FALKONE en SUCCESSOR KWS

Korrelopbrengst (15% vocht) in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (% vocht van de korrels)

Tabel 2: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2016 en 2017.

Rassen

2016

2017

gem.

2016

2017

gem.

% rel.

% rel.

% rel.

-

-

-

# centra

4

5

9

4

5

9

KWS CORAZON

111

104

107

30,6

29,5

29,9

AMANOVA

107

104

105

27,7

28,2

28,0

KWS STABIL

101

103

102

25,3

25,2

25,2

KWS MAGNET

108

100

104

27,5

26,0

26,7

KWS VITELLIO

109

101

105

28,2

27,5

27,8

STANDAARD (1)

100

100

100

28,6

27,6

28,0

CORYPHEE (S)

95

92

93

25,4

25,4

25,4

ES EUROJET (S)

101

101

101

28,6

27,7

28,1

NK FALKONE (S)

99

102

101

29,8

28,2

28,9

SUCCESSOR KWS (S)

105

105

105

30,5

28,9

29,6

Gem. Std.

12896

13158

13041

-

-

-

(1) Standaard is het gemiddelde van de rassen CORYPHEE, ES EUROJET, NK FALKONE en SUCCESOR KWS

Korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen

KWS CORAZON

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 deelgenomen onder de referentie: KXB5038
RW 80-1093

AMANOVA

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX
Hybridetype : drieweg hybride
Korreltype : flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 deelgenomen onder de referentie: KXB5127
RW 80-1095

KWS STABIL

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 deelgenomen onder de referentie: KXB2101
VG/A/080 /01564

KWS MAGNET

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 deelgenomen onder de referentie: KXB5031
VG/A/080 /01566

KWS VITELLIO

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX
Hybridetype: drieweg hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 deelgenomen onder de referentie: KXB5032
VG/A/080 /01568

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw