Nieuwe rassen korrelmaïs op de Belgische rassenlijst

De Belgische rassenlijst telt dit jaar drie nieuwe korrelmaïsrassen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële proeven van deze nieuwe rassen. De officiële proeven werden uitgevoerd door ILVO Plant ( Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Merelbeke) en CRA-W (Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na drie jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in zes centra: Couthuin (leem), Gembloux (leem), Merelbeke (zandleem), Poperinge (zandleem), Ravels (Kempen) en Watervliet (polder).

Gegevens zoals jeugdgroei, legering en bloei van de kolven worden weergegeven in tabel 1. Bij de cijferschaal van (1-9) wijst 9 op een gunstige beoordeling.

Tabel 2 geeft de resultaten van de opbrengsten en vroegrijpheid weer.

Finaal volgt een korte omschrijving van de nieuw-toegelaten rassen.

Kenmerken

Jeugdgroei (1-9)

Bloei van de kolven (# dagen) (2)

Lengte van de planten (cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting (cm)

Legering tijdstip 1

Legering tijdstip 2

stengelrot tijdstip 1

stengelrot tijdstip 2

Tabel 1: Algemene kenmerken van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2019 in vergelijking met de beste vier standaardrassen, op basis van de proeven in 2016, 2017 en 2018.

Rassen (1)

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

# centra

12

13

14

14

3

3

4

4

ES HUBBLE

7,9

2,7

278

117

0,1

0,5

0,0

0,2

KWS MODIANO

7,3

1,7

263

105

7,8

9,0

0,8

1,2

STANDAARD (3)

7,5

1,4

258

99

 1,6

1,9 

1,0

1,6

CORYPHEE (S)

7,9

-0,2

251

98

0,6

0,6

0,2

1,7

MILLESIM (S)

7,3

0,9

252

95

1,5

1,5

0,3

0,7

NK FALKONE (S)

7,6

2,6

262

103

1,3

1,5

2,9

2,3

SUCCESSOR KWS (S)

7,3

2,2

265

101

2,9

3,8

0,6

1,6

(1) S = Standaardras
(2) dagen later tov KALIENTES
(3) STANDAARD= gemiddelde van de standaardrassen CORYPHEE, MILLESIM, NK FALKONE en SUCCESSOR KWS

-

Korrelopbrengst (15% vocht) in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (% vocht van de korrels)

Tabel 2: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2019 in vergelijking met de beste vier standaardrassen, op basis van de proeven in 2016, 2017 en 2018

Rassen

2016

% rel.

2017

% rel.

2018

% rel.

gem.

% rel.

2016

2017

2018

gem.

# centra

4

5

4

13

4

5

4

13

ES HUBBLE

106

101

99

102

29,0

28,9

26,9

28,3

KWS MODIANO

104

102

99

102

29,9

28,5

26,5

28,3

STANDAARD (1)

100

100

100

100

29,2

28,1

26,1

27,8

CORYPHEE (S)

94

92

89

92

25,4

25,4

21,7

24,3

MILLESIM (S)

102

103

109

104

31,3

30,1

28,1

29,8

NK FALKONE (S)

99

102

98

100

29,8

28,2

26,4

28,1

SUCCESSOR KWS (S)

104

104

104

104

30,5

28,9

28,2

29,2

Gem. Std.

12962

13212

11810

12704

-

-

-

-

(1) Standaard is het gemiddelde van de rassen CORYPHEE, MILLESIM, NK FALKONE en SUCCESSOR KWS

Korte omschrijving van de nieuw-toegelaten rassen

ES HUBBLE

Aanvrager:

EURALIS SEMENCES

Kweker:

EURALIS SEMENCES

Aanvraaggemachtigde:

/

Hybridetype:

Enkele hybride

Korreltype:

Flint tot flint-dent

Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: ESZ5102
RW 80-1089

KWS MODIANO

Aanvrager:

KWS SAAT SE

Kweker:

KWS SAAT SE

Aanvraaggemachtigde:

KWS BENELUX BV

Hybridetype:

Drieweg hybride

Korreltype:

Flint-dent

Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: KXB5128
RW 80-1097

Rassen opgenomen na twee jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in zes centra: Couthuin (leem), Gembloux (leem), Merelbeke (zandleem), Poperinge (zandleem), Ravels (Kempen) en Watervliet (polder).

De gegevens zoals jeugdgroei, legering en bloei van de kolven worden weergegeven in tabel 3. Bij de cijferschaal van (1-9) wijst 9 op een gunstige beoordeling.

Tabel 4 geeft de resultaten van de opbrengsten en vroegrijpheid weer.

Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw-toegelaten ras.

Kenmerken

Jeugdgroei (1-9)

Bloei van de kolven (# dagen) (2)

Lengte van de planten (cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting (cm)

Legering tijdstip 1

Legering tijdstip 2

stengelrot tijdstip 1

stengelrot tijdstip 2

Tabel 3: Algemene kenmerken van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2019 in vergelijking met de beste vier standaardrassen, op basis van de proeven in 2017 en 2018

Rassen (1)

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

gem.

# centra

8

8

11

11

3

3

3

3

HENLEY

7,5

3,8

288

106

3,3

3,7

0,7

2,7

STANDAARD (3)

7,4

1,2

259

98

 2,1

 2,7

1,5

3,5

MEGUSTO KWS (S)

7,4

-0,6

261

95

2,7

4,0

3,5

6,6

MILLESIM (S)

7,3

1,0

252

97

1,5

1,5

0,2

0,9

NK FALKONE (S)

7,7

2,3

260

100

1,3

1,5

2,0

3,1

SUCCESSOR KWS (S)

7,2

2,3

263

98

2,9

3,8

0,4

3,3

(1) S = Standaardras 
(2) dagen later tov KALIENTES
(3) STANDAARD= gemiddelde van de standaardrassen MEGUSTO KWS, MILLESIM, NK FALKONE en SUCCESSOR KWS

-

Korrelopbrengst (15% vocht) in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (% vocht van de korrels)

Tabel 4: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de korrelmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2019 in vergelijking met de beste vier standaardrassen, op basis van de proeven in 2017 en 2018

Rassen

2017
% rel.

2018
% rel.

gem.
% rel.

2017

2018

gem.

# centra

5

4

9

5

4

9

HENLEY

109

106

108

31,0

29,1

30,2

STANDAARD (1)

100

100

100

29,1

27,1

28,2

MEGUSTO KWS (S)

102

101

101

28,7

25,6

27,3

MILLESIM (S)

96

105

100

30,2

28,1

29,2

NK FALKONE (S)

98

95

97

28,3

26,4

27,5

SUCCESSOR KWS (S)

104

100

102

29,2

28,2

28,8

Gem. Std.

13598

12247

12997

-

-

-

 (1) Standaard is het gemiddelde van de rassen MEGUSTO KWS, MILLESIM, NK FALKONE en SUCCESSOR KWS

Korte beschrijving van de nieuw-toegelaten rassen

HENLEY

Aanvrager:

LIMAGRAIN EUROPE

Kweker:

LIMAGRAIN EUROPE

Aanvraaggemachtigde:

LIMAGRAIN BELGIUM (NV)

Hybridetype:

Enkele hybride

Korreltype:

Flint-dent

Aangenomen als korrelmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016, 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: LZM166/02
VG/A/080 /01584

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw