Nieuwe rassen kuilmaïs op Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn 10 nieuwe rassen van kuilmaïs opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 3 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in zes centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Zandstreek, Zandleemstreek, Kempen, Leemstreek en Condroz.

De gegevens betreffende de jeugdgroei, legering e.a. worden gegeven in tabel 1 en 2. Wanneer een cijferschaal (1-9) gebruikt wordt, wijst 9 op de gunstigste beoordeling.

In tabel 3 en 4 zijn de resultaten van de opbrengsten, de vroegrijpheid en verteerbaarheid samengevat.

Tot slot volgt een korte beschrijving van de nieuw-toegelaten rassen.

Rassen

Jeugdgroei

Bloei van de kolven (# dagen)

Lengte van de planten

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting

Legergevoeligheid (% gelegerde planten)

Tabel 1: Algemene kenmerken van de vroege kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015, 2016 en 2017.

(1)

(1-9)

(2)

(cm)

(cm)

(%)

Vroege rassen

-

-

-

-

 1 centrum

KWS EMINENT

7,5

1,3

262

101

1,8

MAXILIO

7,8

2,8

266

103

1,0

KAPRILIAS

8,1

2,2

272

107

0,0

LG 31.233

8,4

2,5

264

101

0,0

standaard (3)

7,8

2,3

274

104

2,2

ES KIRA (S)

7,5

1,2

283

111

3,1

KOMPETENS (S)

7,1

1,1

254

92

3,7

LG 30.217 (S)

8,1

4,7

294

116

0,0

SY FEEDITOP (S)

8,3

2,4

264

98

1,8

(1) S = standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van ES KIRA, KOMPETENS, LG30.217 en SY FEEDITOP

Rassen
(1)

Jeugdgroei
(1-9)

Bloei van de kolven (# dagen)(2)

Lengte van de planten
(cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting(cm)

Legergevoeligheid (% gelegerde planten) (%)

Tabel 2: Algemene kenmerken van de late kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015, 2016 en 2017.

late rassen

-

-

-

-

 1 centrum

LG 31.233

8,4

2,5

264

101

0,0

LG 31.235

8,1

2,3

258

95

1,3

LG 31.255

7,2

3,7

292

113

3,7

standaard (3)

8,2

3,9

268

109

0,4

LG 30.238 (S)

7,9

4,6

271

109

0,0

LG 30.270 (S)

8,1

3,9

269

113

0,3

MESSAGO (S)

8,7

1,8

251

99

0,3

SY BRATISLA (S)

8,0

5,2

281

115

1,0

(1) S = standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van LG 30.238, LG 30.270, MESSAGO en SY BRATISLA

-

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

Verteerbaarheid (%)

Tabel 3: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de vroege kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015, 2016 en 2017.

Rassen

2015

2016

2017

gew. gem.

gew. gem.

gew. gem.

# centra

6

2

6

14

14

8

Vroege rassen

-

-

-

-

-

-

KWS EMINENT

99

99

99

99

37,0

77,5

MAXILIO

99

102

99

99

37,5

77,3

KAPRILIAS

102

102

101

101

37,1

76,9

LG 31.233

100

103

102

101

36,1

77,5

standaard (1)

100

100

100

100

37,5

76,6

ES KIRA (S)

100

102

101

101

37,9

75,6

KOMPETENS (S)

101

100

98

100

37,5

78,4

LG 30.217 (S)

100

101

101

101

36,7

75,8

SY FEEDITOP (S)

98

97

100

99

37,7

76,8

Gem. std. Vroeg

20327

19979

22014

21000

-

-

 (1) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van ES KIRA, KOMPETENS, LG 30.217 en SY FEEDITOP

-

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

Verteerbaarheid (%)

Tabel 4: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de late kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015, 2016 en 2017.

Rassen

2015

2016

2017

gew. gem.

gew. gem.

gew. gem.

# centra

6

2

6

14

14

8

Late rassen

-

-

-

-

-

-

LG 31.233

99

102

100

100

36,1

77,5

LG 31.235

100

98

99

99

35,5

78,5

LG 31.255

103

104

102

103

34,9

76,0

standaard (1)

100

100

100

100

34,9

76,6

LG 30.238 (S)

99

104

98

99

36,4

76,2

LG 30.270 (S)

100

101

100

100

33,8

75,8

MESSAGO (S)

96

94

99

97

36,1

78,2

SY BRATISLA (S)

104

102

103

104

33,2

76,2

Gem. std. laat

20492

20173

22445

21284

-

-

(1) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van LG 30.238, LG 30.270, MESSAGO en SY BRATISLA

Korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen

KWS EMINENT

Aanvrager : KWS SAAT SE
Kweker : KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde : KWS BENELUX
Hybridetype : enkelvoudige hybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015, 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : KXB5301
VG/A/080 /01526

MAXILIO

Aanvrager : KWS SAAT SE
Kweker : KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde : KWS BENELUX
Hybridetype : enkelvoudige hybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015, 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : KXB5302
VG/A/080 /01528

KAPRILIAS

Aanvrager : KWS SAAT SE
Kweker : KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde : KWS BENELUX
Hybridetype : drieweghybride
Korreltype : flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015, 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : KXB5305
VG/A/080 /01532

LG 31.233

Aanvrager : LIMAGRAIN EUROPE
Kweker : LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde : LIMAGRAIN BELGIUM
Hybridetype : drieweghybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015, 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : LZM164/38
VG/A/080 /01538

LG31.235

Aanvrager : LIMAGRAIN EUROPE
Kweker : LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde : LIMAGRAIN BELGIUM
Hybridetype : drieweghybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015, 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : LZM263/77
VG/A/080 /01540

LG 31.255

Aanvrager : LIMAGRAIN EUROPE
Kweker : LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde : LIMAGRAIN BELGIUM
Hybridetype : drieweghybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015, 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : LZM264/30
VG/A/080 /01542

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in zes centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Zandstreek, Zandleemstreek, Kempen, Leemstreek en Condroz.

De gegevens betreffende de jeugdgroei, legering e.a. worden gegeven in tabel 5 en 6. Wanneer een cijferschaal (1-9) gebruikt wordt, wijst 9 op de gunstigste beoordeling.

In tabel 7 en 8 zijn de resultaten van de opbrengsten, de vroegrijpheid en verteerbaarheid samengevat.

Tot slot volgt een korte beschrijving van de nieuw-toegelaten rassen.

Rassen
(1)

Jeugdgroei
(1-9)

Bloei van de kolven (# dagen)
(2)

Lengte van de planten
(cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting
(cm)

Legergevoeligheid (% gelegerde planten)
(%)

Tabel 5: Algemene kenmerken van de vroege kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2016 en 2017.

Vroege rassen

-

-

-

-

-

KWS COLONNADA

7,7

1,1

266

105

-

LG 31.213

8,3

1,8

271

97

-

LG 31.237

7,9

2,6

287

107

-

standaard (3)

7,8

2,2

272

102

-

ES KIRA (S)

7,5

1,4

279

107

-

KOMPETENS (S)

7,0

0,4

251

89

-

LG 30.217 (S)

8,4

4,3

293

115

SY FEEDITOP (S)

8,4

2,6

266

97

-

(1) S = standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van ES KIRA, KOMPETENS, LG30.217 en SY FEEDITOP

Rassen
(1)

Jeugdgroei
(1-9)

Bloei van de kolven (# dagen)
(2)

Lengte van de planten
(cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting
(cm)

Legergevoeligheid (% gelegerde planten)
(%)

Tabel 6: Algemene kenmerken van het late kuilmaïsras nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2016 en 2017.

late rassen

-

-

-

-

-

SY ENERGETIC

8,7

7,0

280

112

-

standaard (3)

8,3

3,3

275

109

-

LG 30.238 (S)

8,2

4,5

277

108

-

LG 30.270 (S)

8,3

4,5

273

112

-

RONALDINIO (S)

8,5

0,0

265

101

-

SY BRATISLA (S)

8,1

4,3

285

114

-

(1) S = standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van LG 30.238, LG 30.270, RONALDINIO en SY BRATISLA

Rassen

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

2016

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

2017

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

gew. gem.

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

gew. gem.

Verteerbaarheid (%)

gew. gem.

Tabel 7: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de vroege kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2016 en 2017.

# centra

3

6

9

9

5

Vroege rassen

-

-

-

-

-

KWS COLONNADA

102

102

102

40,4

79,1

LG 31.213

106

101

102

38,6

79,0

LG 31.237

105

104

104

37,3

78,2

standaard (1)

100

100

100

38,6

77,5

ES KIRA (S)

103

101

102

39,0

76,0

KOMPETENS (S)

100

99

99

39,3

79,8

LG 30.217 (S)

99

101

100

37,5

76,5

SY FEEDITOP (S)

98

99

98

38,5

77,6

Gem. std. Vroeg

21210

21621

21484

-

-

(1) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van ES KIRA, KOMPETENS, LG 30,217 en SY FEEDITOP

Rassen

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

2016

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

2017

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

gew. gem.

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

gew. gem.

Verteerbaarheid (%)

gew. gem.

Tabel 8: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van het late kuilmaïsras nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2016 en 2017.

# centra

3

6

9

9

5

Late rassen

-

-

-

-

-

SY ENERGETIC

102

101

102

34,2

77,9

standaard (1)

100

100

100

35,8

76,9

LG 30.238 (S)

103

96

99

37,1

77,1

LG 30.270 (S)

96

104

102

35,0

76,3

RONALDINIO (S)

102

96

98

36,9

77,6

SY BRATISLA (S)

99

103

102

34,4

76,7

Gem. std. laat

22655

22085

22275

-

-

(1) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van LG 30.238, LG 30.270, RONALDINIO en SY BRATISLA

Korte beschrijving van de nieuw aangemelde rassen

KWS COLONNADA

Aanvrager : KWS SAAT SE
Kweker : KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde : KWS BENELUX
Hybridetype : enkelvoudige hybride
Korreltype : flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : KXB6303
(RW 80-1099)

LG 31.213

Aanvrager : LIMAGRAIN EUROPE
Kweker : LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde : LIMAGRAIN BELGIUM
Hybridetype : enkelvoudige hybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : LZM165/71
(VG/A/080 /01554)

LG 31.237

Aanvrager : LIMAGRAIN EUROPE
Kweker : LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde : LIMAGRAIN BELGIUM
Hybridetype : enkelvoudige hybride
Korreltype : flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : LZM265/34
(VG/A/080 /01556)

SY ENERGETIC

Aanvrager: SYNGENTA FRANCE SAS
Kweker : SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Aanvraaggemachtigde : SYNGENTA FRANCE SAS
Hybridetype : drieweg hybride
Korreltype : flint
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie : SB1385
(VG/A/080 /01552)

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw