Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2017 en 2018 werden de volgende 14 suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen in de categorieën:

  • rhizomanietolerante rassen: FD Tee, FD Vitesse, Gaetana KWS, Kaplan, Nougat, Philania KWS, Queena KWS, Vinci ;
  • rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode: Balisto, BTS 2510 N, BTS 3305 N, Tessilia KWS;
  • rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani: Annemonika KWS, BTS 6230 RHC.

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek, meer bepaald in Sluizen, Neervelp, Meux, Franc‑Waret, Saint-Amand (2) ; in Henegouwen in Braffe; in de zandleemstreek in Sint-Maria-Lierde; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Lauw, Roclenge, Limont, Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en  Acosse.

De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen.

De gemiddelde opbrengsten werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen conform de Belgische aanbevelingen.

Wanneer een schaal van 1 tot 9 wordt gebruikt, komt 9 overeen met de meest gunstige quotering.

Een korte beschrijving van de rassen volgt op het einde van dit artikel.

Tabel 1: Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die in de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 2017 en 2018 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)

Type

(2)

Wit-ziekte

(3)

Cerco-spora

(3)

Roest

(3)

Grondbe-dekking

(3)

Blad-steilheid

(3)

Planten

n/ha

Schieters

Wortels netto

kg/ha

Grond-tarra

kg/ha

Suiker

%

K

mmol/ 100 g S

Na

mmol/ 100 g S

aN

mmol/ 100 g S

Extraheer-baarheid

%

Bruto suiker

kg/ha

Witsuiker

kg/ha

bruto financieel

Euro/ha

100=

-

-

-

-

-

-

103131

-

110826

2880

19.3

21.4

1.6

5.5

92.8

21341

19808

3465

Amarok (S)

RT

3.0

4.7

4.3

6.9

8.0

101.5

0.19

102.5

82.8

97.7

92.7

90.7

97.5

100.2

100.3

100.5

100.0

Annelaura KWS (S)

RT

6.8

5.7

6.8

6.1

8.6

97.5

0.21

95.4

107.2

102.4

103.7

114.1

102.2

99.9

97.8

97.7

98.1

BTS 110 (S)

RT

6.3

5.9

7.9

6.1

7.8

100.8

0.00

96.9

97.5

102.4

108.9

93.6

105.5

99.7

99.3

99.0

99.7

Clairamax (S)

RT

2.3

5.1

5.3

7.3

8.1

100.7

0.85

102.0

83.8

97.8

94.0

96.3

100.4

100.1

99.7

99.8

99.4

Georgetta KWS (S)

RT

5.0

4.5

5.8

6.4

7.9

99.9

0.26

103.2

105.4

98.3

94.6

100.2

97.0

100.2

101.4

101.6

101.1

Gondola KWS (S)

RT

7.2

6.2

6.8

5.8

8.7

100.0

0.14

100.3

114.1

100.7

93.8

79.1

100.1

100.3

101.1

101.4

101.2

Xaviera KWS (S)

RT

5.8

4.7

5.8

6.6

7.9

99.6

0.20

99.7

109.1

100.6

112.2

126.0

97.2

99.6

100.4

100.0

100.5

GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE

RT

5.2

5.3

6.1

6.4

8.1

100.0

0.26

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

FD Tee

RT

2.4

3.9

4.5

7.5

7.1

102.0

0.25

98.8

94.7

100.6

94.4

95.5

108.9

100.1

99.5

99.6

99.7

FD Vitesse

RT

3.4

4.2

4.6

8.3

6.8

101.6

0.00

100.8

95.9

99.1

92.7

89.0

105.0

100.2

100.0

100.2

99.9

Gaetana KWS

RT

6.5

4.7

5.3

6.8

7.6

98.6

0.00

101.6

99.4

99.1

80.2

107.2

73.2

101.0

100.8

101.8

100.6

Kaplan

RT

3.3

3.9

3.5

7.5

6.6

98.6

0.00

97.7

92.2

101.5

93.9

70.0

95.7

100.4

99.2

99.6

99.5

Nougat

RT

3.8

5.3

4.3

6.8

8.5

101.9

0.00

98.3

91.3

100.0

96.4

131.8

102.5

100.0

98.3

98.3

98.4

Philania KWS

RT

5.7

5.8

6.4

6.3

8.5

94.9

0.14

95.7

103.8

102.2

96.2

119.9

107.3

100.0

97.7

97.7

98.0

Queena KWS

RT

1.9

4.2

4.1

6.5

8.3

100.4

0.00

98.1

74.3

102.1

103.9

117.9

96.7

99.9

100.0

100.0

100.5

Vinci

RT

5.2

4.0

4.8

7.5

6.8

98.1

1.09

97.9

87.9

100.4

101.7

77.7

100.6

100.0

98.3

98.2

98.4

Annemonika KWS

RTRR

5.9

5.9

6.5

6.3

9.0

97.0

0.00

98.4

106.4

99.4

98.7

113.9

84.5

100.2

97.7

97.9

97.6

BTS 6230 RHC

RTRR

4.0

5.0

5.1

6.8

8.5

96.7

0.52

95.7

91.3

99.1

92.3

122.2

88.4

100.3

94.9

95.2

94.8

Balisto

RTNT

1.7

4.3

5.6

8.3

6.6

102.7

0.41

97.8

100.0

101.4

93.1

87.5

105.6

100.2

99.2

99.4

99.5

BTS 2510 N

RTNT

5.3

4.8

5.3

6.5

8.3

98.8

0.00

103.2

98.7

97.9

95.2

94.8

98.0

100.1

101.1

101.2

100.7

BTS 3305 N

RTNT

6.9

5.2

4.9

7.5

7.1

100.7

0.00

104.7

99.5

99.1

84.1

85.1

79.1

100.8

103.8

104.7

103.8

Tessilia KWS *

RTNT

5.4

3.7

7.3

6.8

8.3

102.0

0.08

101.2

105.0

101.5

90.0

147.0

99.8

100.3

102.6

102.9

102.9

Kbv

-

-

-

-

-

-

1.8

-

1.7

8.0

0.7

2.6

15.5

6.1

0.2

1.6

1.6

1.6

(1) S = standaardras
(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
Proefjaren 2016-2018

Tabel 2: Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die in de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 2017 en 2018 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)

type

(2)

Wit-ziekte

(3)

Cerco-spora

(3)

Roest

(3)

Grondbe-dekking

(3)

Blad-steilheid

(3)

Planten

n/ha

Schieters

Wortels netto

kg/ha

Grond-tarra

kg/ha

Suiker

%

K

mmol/ 100 g S

Na

mmol/ 100 g S

aN

mmol/ 100 g S

Extraheer-baarheid

%

Bruto suiker

kg/ha

Witsuiker

kg/ha

bruto financieel

Euro/ha

Rhizoctonia resistentie

%

100=

 -

-

 -

-

-

 -

103131

-

110826

2880

19.3

21.4

1.6

5.5

92.8

21341

19808

3465

-

GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE

RT

5.2

5.3

6.1

6.4

8.1

100.0

0.26

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

 

BTS 180 (ref RR)

RTRR

4.4

4.2

3.1

5.5

8.6

98.4

0.24

93.5

63.9

96.1

95.7

126.1

89.8

100.1

89.7

89.8

89.0

86%

Isabella KWS (ref RR)

RTRR

8.2

5.1

5.8

6.5

8.4

102.0

0.09

96.1

113.1

98.9

108.5

105.2

96.6

99.7

94.9

94.7

94.6

80%

Tolemax (ref RR)

RTRR

4.2

3.9

2.9

7.3

8.0

98.0

1.85

95.7

79.6

98.2

95.9

98.6

103.8

100.0

93.9

93.9

93.7

77%

GEMIDDELDE REFERENTIE RR

RTRR

5.6

4.4

3.9

6.4

8.3

99.5

0.73

95.1

85.6

97.7

100.1

110.0

96.7

100.0

92.9

92.8

92.4

81%

Annemonika KWS

RTRR

5.9

5.9

6.5

6.3

9.0

97.0

0.00

98.4

106.4

99.4

98.7

113.9

84.5

100.2

97.7

97.9

97.6

82%

BTS 6230 RHC

RTRR

4.0

5.0

5.1

6.8

8.5

96.7

0.52

95.7

91.3

99.1

92.3

122.2

88.4

100.3

94.9

95.2

94.8

88%

Kbv

-

-

-

-

-

-

1.8

-

1.7

8.0

0.7

2.6

15.5

6.1

0.2

1.6

1.6

1.6

-

(1) ref RR = referentietas RR
(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
 

Ras (1)

type

(2)

Wit-ziekte

(3)

Cerco-spora

(3)

Roest

(3)

Grondbe-dekking

(3)

Blad-steilheid

(3)

Planten

n/ha

Schieters

Wortels netto

kg/ha

Grond-tarra

kg/ha

Suiker

%

K

mmol/ 100 g S

Na

mmol/ 100 g S

aN

mmol/ 100 g S

Extraheer-baarheid

%

Bruto suiker

kg/ha

Witsuiker

kg/ha

bruto financieel

Euro/ha

Tabel 3: Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die in de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 2017 en 2018 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

100=

-

-

-

-

-

-

106098

-

106683

2903

19.3

18.9

1.6

5.6

93.1

20588

19182

3345

GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE

RT

5.2

5.3

6.1

6.4

8.1

99.1

0.26

89.2

89.6

98.7

102.0

142.5

83.0

100.1

88.0

88.1

87.8

BTS 990 (ref NT)

RTNT

5.9

5.9

7.6

6.8

7.4

100.0

0.00

101.9

102.5

100.8

101.1

79.3

96.5

100.1

102.7

102.8

102.9

Eucalyptus (ref NT)

RTNT

2.9

4.7

5.6

9.0

6.0

99.8

1.18

99.6

83.4

97.6

101.7

139.1

91.1

99.9

97.1

97.0

96.8

Gauss (ref NT)

RTNT

2.0

4.2

4.9

7.1

7.0

101.1

0.47

95.4

104.8

100.7

97.9

108.5

111.5

99.9

96.1

96.0

96.1

Leonella KWS (ref NT)

RTNT

5.4

5.6

6.1

6.3

7.4

100.1

0.78

104.2

107.0

99.8

101.4

83.7

103.0

100.0

104.1

104.0

104.0

Lisanna KWS (ref NT)

RTNT

6.3

6.0

7.9

6.9

7.8

100.7

0.00

101.7

99.1

100.8

98.2

73.8

86.5

100.3

102.5

102.8

102.6

Puramax (ref NT)

RTNT

2.8

4.1

5.0

7.8

6.9

98.3

0.08

97.3

103.3

100.2

99.8

115.6

111.3

99.8

97.5

97.3

97.5

GEMIDDELDE REFERENTIE NT

RTNT

4.2

5.1

6.2

7.3

7.1

100.0

0.42

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Balisto

RTNT

1.7

4.3

5.6

8.3

6.6

100.2

0.41

97.7

91.8

101.5

98.6

108.4

103.9

100.0

99.2

99.2

99.5

BTS 2510 N

RTNT

5.3

4.8

5.3

6.5

8.3

97.9

0.00

102.1

87.1

97.4

104.6

121.4

99.8

99.7

99.4

99.1

98.9

BTS 3305 N

RTNT

6.9

5.2

4.9

7.5

7.1

99.7

0.00

103.4

90.7

98.9

92.3

102.7

83.9

100.4

102.3

102.7

102.1

Tessilia KWS *

RTNT

5.4

3.7

7.3

6.8

8.3

100.1

0.08

102.5

98.6

100.3

98.1

194.2

97.5

99.8

102.8

102.7

103.0

kbv

 -

-

-

-

-

-

1.7

-

1.8

8.1

0.6

2.4

16.1

5.8

0.2

1.6

1.6

1.7

(1) ref NT : refentieras NT
(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant 
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
Proefjaren 2016-2018

Korte beschrijving van de nieuwe aangemelde rassen

Annemonika KWS

Dossiernummer: RW 3027
Kweker: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvrager: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie: 7K763
Met succes gevolgde proevencycli: rhizoctonia
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, rhizoctoniatolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 6; bladsteilheid 9

Balisto

Dossiernummer: VG/A/001/ 00954
Kweker: SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE)
Aanvrager: SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: SV 1935
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek, nematoden
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, nematodentolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 8 ; bladsteilheid 7

BTS 2510 N

Dossiernummer: RW 3037
Kweker: Betaseed GmhH (DE)
Aanvrager: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: B7100
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek, nematoden
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, nematodentolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 7 ; bladsteilheid 8

BTS 3305 N

Dossiernummer: RW 3045
Kweker: Betaseed GmhH (DE)
Aanvrager: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: B7116
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek, nematoden
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, nematodentolerant; goede witziektetolerantie
Bladkenmerken: bodembedekking 7 ; bladsteilheid 7

BTS 6230 RHC

Dossiernummer: RW 3041
Kweker: Betaseed GmhH (DE)
Aanvrager: BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde: -
Kwekersreferentie: B7111
Met succes gevolgde proevencycli: rhizoctonia
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, rhizoctoniaresistent, lage grondtarra
Bladkenmerken: bodembedekking 7 ; bladsteilheid 8

FD Tee

Dossiernummer: RW 3051
Kweker: S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvrager: S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvraaggemachtigde: LOUIS ERAUW-JACQUERY S.A. – Deinze (BE)
Kwekersreferentie: FD17B1077
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 7; bladsteilheid 7

FD Vitesse

Dossiernummer: RW 3057
Kweker: S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvrager: S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvraaggemachtigde: LOUIS ERAUW-JACQUERY S.A. – Deinze (BE)
Kwekersreferentie: FD17B2055
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 8; bladsteilheid 7

Gaetana KWS

Dossiernummer: RW 3019
Kweker: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvrager: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie: 7K738
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, goede witziektetolerantie
Bladkenmerken: bodembedekking 7; bladsteilheid 8

Kaplan

Dossiernummer: VG/A/001/ 00976
Kweker: STRUBE GmbH & Co. KG - Söllingen (DE)
Aanvrager: STRUBE D&S GmbH - Söllingen (DE)
Aanvraaggemachtigde: DE WULF AGRO sprl - Gembloux (BE)
Kwekersreferentie: ST 15714
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 7 ; bladsteilheid 7

Nougat

Dossiernummer: RW 3079
Kweker: Maribo Seed International SpA – Holeby (DK)
Aanvrager: MARIBOHILLESHOG SpA – Holeby (DK)
Aanvraaggemachtigde: SCAM sc - Seilles (BE)
Kwekersreferentie: MA 4087
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
speciale kenmerken: rhizomanietolerant, lage grondtarra
Bladkenmerken: bodembedekking 7; bladsteilheid 8

Philania KWS

Dossiernummer: RW 3015
Kweker: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvrager: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie: 7K720
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 6; bladsteilheid 8

Queena KWS

Dossiernummer: RW 3023
Kweker: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvrager: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie: 7K743
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, lage grondtarrra
Bladkenmerken: bodembedekking 7; bladsteilheid 8

Tessilia KWS

Dossiernummer: RW 1965
Kweker: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvrager: KWS SAAT SE - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie: 6K682
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek, nematoden
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, nematodentolerant
Bladkenmerken: bodembedekking 7; bladsteilheid 8

Vinci

Dossiernummer: RW 3063
Kweker: STRUBE GmbH & Co. KG - Söllingen (DE)
Aanvrager: STRUBE D&S GmbH - Söllingen (DE)
Aanvraaggemachtigde: DE WULF AGRO sprl - Gembloux (BE)
Kwekersreferentie: ST 12708
Met succes gevolgde proevencycli: klassiek
Speciale kenmerken: rhizomanietolerant, lage grondtarra
Bladkenmerken: bodembedekking 7 ; bladsteilheid 7

Meer info

Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
Ellips, 4e verdieping | Koning Albert II laan 35, bus 41 | 1030 Brussel
rassenlijsten@lv.vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/landbouw/rassenlijsten

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be