Nieuwe rassen wintertarwe op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn 9 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen. U vindt hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven zijn uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 9 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Polders (2), Zandleemstreek (2), Leemstreek (3) en Condroz (2). In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2015-2016 en 2016-2017) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven gedurende de twee proefjaren (2015-2016 en 2016-2017). In tabel 3 worden de technologische kenmerken van de 8 nieuwe rassen vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2015-2016 en 2016-2017). Tot slot volgt extra informatie van de nieuw-toegelaten rassen.

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2015-2016 en 2016-2017 van de nieuw-toegelaten rassen in vergelijking met de standaardrassen

Rassen

Opbrengsten 2016 (kg/ha)

Opbrengsten 2016 (%)

Opbrengsten 2017 (kg/ha)

Opbrengsten 2017 (%)

Gemiddelde opbrengst (kg/ha)

Gemiddelde opbrengst (%)

Amboise

8186

114

10717

107

9377

110

Chevignon

8981

125

10873

109

9871

116

Johnson

7998

111

10649

106

9246

109

Hyking

7813

109

11109

111

9364

110

Hyclick

7171

100

10885

109

8919

105

Andromede CS

7583

105

10464

105

8939

105

Childeric

7673

107

9899

99

8720

102

Dunston

7727

107

10006

100

8799

103

SU Trasco

7779

108

10394

104

9009

106

Homeros

6691

93

9765

98

8138

96

Edgar

7373

102

9626

96

8433

99

Espart

7066

98

9960

100

8428

99

Atomic

6750

94

10325

103

8432

99

Limabel

7877

109

10433

104

9080

107

Alcides

7804

108

10277

103

8968

105

Bodécor

6625

92

10204

102

8309

98

Faustus

7398

103

9486

95

8381

98

Gemiddelde van de standaard-rassen

7198

100

10010

100

8521

100

Tabel 2: Waarnemingen van de rassenproeven 2015-2016 en 2016-2017 van de nieuw-toegelaten rassen tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de standaardrassen [schaal (1-9): 9 geeft de meest gunstige waarde weer].

Rassen

Koude

(1-9)

Legering (1-9)

Witziekte (1-9)

Bruine roest (1-9)

Gele roest (1-9)

Septoria bladvlekken

(1-9)

Aarziekten

(1-9)

Plantlengte (cm)

Vroegheid aarvorming (dagen)*

Amboise

6.5

8.8

8.6

8.7

8.7

7.6

5.9

76

-0.7

Chevignon

6.5

7.7

8.3

7.2

8.9

7.4

6.1

88

-2.2

Johnson

5.5

7.7

8.9

7.0

8.8

7.3

6.6

86

-0.8

Hyking

7.5

8.3

6.6

7.2

8.2

6.4

6.3

86

-3.6

Hyclick

7.5

8.5

7.8

6.8

8.7

5.9

6.4

86

-0.9

Andromede CS

6.0

8.2

8.8

6.9

9.0

7.4

5.3

86

-2.6

Childeric

7.0

8.4

6.9

6.8

8.8

7.5

7.6

91

-0.2

Dunston

6.5

8.9

8.1

6.2

8.7

6.7

6.8

87

1.1

SU Trasco

7.5

8.3

8.1

7.9

8.8

7.1

6.5

96

-0.5

Homeros

8.0

8.2

8.7

7

6.2

6.5

5.6

85

0.0

Edgar

6.0

8.9

8.7

7.3

9.0

6.9

8.3

97

0.6

Espart

7.0

6.6

8.0

6.8

7.4

5.9

7.1

101

-0.5

Atomic

7.5

8.4

8.7

7.1

6.7

6.1

7.6

87

-0.7

Limabel

7.5

8.7

8.9

8.9

8.6

7.4

7.3

92

-0.4

Alcides

7.0

8.8

8.7

7.8

8.8

7.6

7.6

86

-0.2

Bodécor

6.0

8.8

7.6

7.3

8.8

6.6

6.6

87

-0.1

Faustus

8.5

8.5

6.8

5.3

8.5

6.9

7.3

95

-1.2

Gemiddelde van de standaard-rassen

7.2

8.4

8.3

7.3

8.1

6.8

7.2

91

-0.2

 * Het referentieras voor aarvorming is Homeros.

Tabel 3: Samenvatting van de technologische eigenschappen van de proeven 2015-2016 en 2016-2017 van de nieuw-toegelaten rassen tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Duizend korrel gewicht

(g)

Hectoliter gewicht

(kg)

Valgetal van Hagberg

(s)

Eiwitgehalte

(%)

 Zélény test

(ml)

Verhouding Zélény/eiwit

Amboise

44

74

313

11.5

25

2.2

Chevignon

45

77

328

10.8

32

3.0

Johnson

43

73

274

11.1

27

2.4

Hyking

43

74

288

10.9

34

3.1

Hyclick

46

74

288

11.0

32

2.9

Andromede CS

45

76

323

11.4

35

3.1

Childeric

43

76

258

11.3

25

2.2

Dunston

42

73

275

11.1

14

1.2

SU Trasco

46

77

355

11.3

36

3.2

Homeros

45

75

277

11.7

19

1.6

Edgar

46

76

323

11.9

42

3.6

Espart

48

74

328

11.3

43

3.8

Atomic

46

76

345

11.8

40

3.4

Limabel

46

76

295

11.8

29

2.4

Alcides

48

76

303

11.5

20

1.7

Bodécor

40

77

295

11.5

23

2.0

Faustus

41

77

363

11.1

32

2.8

Gemiddelde van de standaard-rassen

45

76

315.9

11.6

31

2.7

Extra informatie over de nieuw-toegelaten rassen

Naam

Code

Kwekers

Amboise

77351

Blackmann Agricultures Ltd

Chevignon

77353

Saaten Union recherche SAS

Johnson

77355

Saaten Union recherche SAS

Hyking

77361

Saaten Union recherche SAS

Hyclick

77363

Saaten Union recherche SAS

Andromede CS

77365

Caussade Semences

Childeric

77369

Jorion S.A.

Dunston

77373

Elsoms Seeds Ltd

SU Trasco

A/077/00466

Von Borries Eckendorf GMBH & CO. KG

AMBOISE

Aanvrager: Ets Lemaire Deffontaines
Aanvraaggemachtigde: Blackmann Agricultures Ltd
Kweker: Blackmann Agricultures Ltd
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77351.

CHEVIGNON

Aanvrager: Saaten Union recherche SAS
Aanvraaggemachtigde: Saaten Union recherche SAS
Kweker: Saaten Union recherche SAS
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77353.

JOHNSON

Aanvrager: Saaten Union recherche SAS
Aanvraaggemachtigde: /
Kweker: Saaten Union recherche SAS
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77355.

HYKING

Aanvrager: Saaten Union recherche SAS
Aanvraaggemachtigde: /
Kweker: Saaten Union recherche SAS
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77361.

HYCLICK

Aanvrager: Saaten Union recherche SAS
Aanvraaggemachtigde: /
Kweker: Saaten Union recherche SAS
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77363.

ANDROMEDE CS

Aanvrager: Caussade Semences
Aanvraaggemachtigde: /
Kweker: Caussade Semences
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77365.

CHILDERIC

Aanvrager: Jorion S.A.
Aanvraaggemachtigde: Jorion S.A.
Kweker: Jorion S.A.
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77369.

DUNSTON

Aanvrager: Elsoms Seeds Ltd
Aanvraaggemachtigde: Jorion S.A.
Kweker: Elsoms Seeds Ltd
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW77373.

SU TRASCO

Aanvrager: Von Borries Eckendorf GMBH & CO. KG
Aanvraaggemachtigde: Limagrain Matton Belgium N.V.
Kweker: Von Borries Eckendorf GMBH & CO. KG
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: A/077/00466.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw