Nieuwe regels voor houders en eigenaars van paarden en ezels

2 donkerbruine ezels in een veld met geel groen gras

In de loop van 2022 zal de FOD Volksgezondheid nieuwe regels uitvaardigen over de identificatie en het houden van paarden en ezels. Deze regels vloeien voort uit een nieuwe Europese wet.

Meer info hierover op Nieuwe regels voor houders en eigenaars van paarden en ezels