Nieuwe regels voor Vlaamse Vlasverwerkers

De Vlaamse Regering heeft nieuwe regels uitgevaardigd voor vlasverwerkers die niet bij de vzw Brancheorganisatie (BO) Vlas & Hennep zijn aangesloten. Zij moeten voortaan op maandelijkse en jaarlijkse basis een aantal gegevens meedelen, zoals de hoeveelheid voorraad en omzet. Op die manier hoopt de overheid de transparantie van de vlasmarkt te verhogen en de onzekerheid voor de marktdeelnemers te verminderen.

Het laatste decennium heeft de vlasteelt in Vlaanderen en in Noord-Frankrijk zijn tweede adem gevonden. Zo verdubbelde het areaal in België en Noord-Frankrijk van 68.000 naar 124.000 hectare. Toch staat de vlasteelt bekend als een volatiele sector. Maar ook innovatie is de vlassector niet vreemd: zo stapte de vlassector in een onderzoeksproject van het Departement Landbouw en Visserij rond opbrengstbepaling via satellieten.

Om de volatiliteit van de vlasmarkt te verminderen en de markttransparantie te verhogen, heeft de Vlaamse Regering beslist dat alle Vlaamse vlasverwerkers die niet bij de brancheorganisatie vzw BO Vlas & Hennep zijn aangesloten en die de verschillende onderdelen van de vlasplant scheiden en zuiveren, verplicht zijn om een aantal statistische gegevens op vastgestelde tijdstippen te bezorgen aan de vzw BO Vlas & Hennep.

Vlasverwerkers moeten daarom op maandelijkse basis hun voorraden strovlas, lange en korte vezel (uitgedrukt in ton) meedelen, alsook hun omzet voor lange en korte vezel (gezwingeld) (eveneens uitgedrukt in ton) aan de vzw BO Vlas & Hennep. De gegevens die op jaarlijkse basis moeten worden meegedeeld, zijn het gecontracteerd areaal (hectare) volgens regio en contracttype en het geschatte rendement van de oogst.

De verplichte meldingsperiode voor de maandelijks te bezorgen gegevens zijn de 20ste dag van de maand en voor de jaarlijks te bezorgen gegevens 30 april (gecontracteerd areaal) en 31 oktober (geschat rendement). De gegevens moeten worden meegedeeld aan de vzw BO Vlas & Hennep, Etienne Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk.

Landbouwers die meer informatie willen, kunnen ook terecht op het e-mailadres BO@vlasverbond.be of bij dhr. Jan Sijnave (tel nr. 0474 87 07 78) van het Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 tot algemeen bindend verklaring van een overeen-komst binnen vzw BO Vlas & Hennep werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2020 en blijft gedurende zes jaar van kracht.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw