Nieuwe VLIF-codes voor container- en trayvelden in de tuinbouw

Sinds 1 oktober zijn er nieuwe codes voor container- en trayvelden in de tuinbouw voor het hergebruik van drainagewater in het kader van het verplichte ‘first flush systeem’.

Het zesde actieprogramma van het Mestactieplan verplicht de grondloze tuinbouw in openlucht om het first flush systeem in te voeren tegen 1 januari 2021. Dit systeem verzamelt alle drainagewater in perioden zonder of met weinig neerslag. Wanneer het opnieuw regent, wordt het eerste en bijgevolg meest vervuilde drainagewater verzameld voor hergebruik.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft recent zijn lijst van investeringscodes geüpdatet. Zo speelt het in op de investeringsnoden voor het aanleggen van container- en trayvelden die voldoen aan dit ‘first flush systeem’. Het gaat over drie nieuwe investeringscodes die actief zijn vanaf kwartaal 4 van 2019 (1 oktober 2019): ‘Containerveld met opvang drainwater’, ‘Opvang- en recirculatiesysteem van drainwater voor grondloze tuinbouw in open lucht (First flush systeem)’ en ‘overige containerveldinrichting’.

Voor bijkomende informatie over deze nieuwe codes kunt u contact opnemen met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.