Nieuwe werkwijze: indiening betalingsaanvraag VLIF-investeringen

Sinds 21 oktober 2019 moeten landbouwers een betalingsaanvraag indienen om steun te ontvangen voor hun geselecteerde en uitgevoerde VLIF-investeringen. Het VLIF heeft hiervoor zijn online toepassing op het e-loket grondig aangepast. De nieuwe werkwijze verhoogt de gebruiksvriendelijkheid voor de landbouwer en moet ervoor zorgen dat dossiers sneller zijn afgehandeld.

Op het e-loket ziet de landbouwer voor welke investeringen hij een betalingsaanvraag moet indienen. De landbouwer wordt scherm per scherm door de module geloodst. Nieuw is dat er een aantal administratieve voorwaarden gedeeltelijk geautomatiseerd worden en reeds op voorhand kunnen gecontroleerd worden. De nieuwe applicatie is zodanig op maat ontwikkeld dat enkel die specifieke voorwaarden voor die investering verschijnen. Ook wordt er zoveel mogelijk beroep gedaan op de reeds beschikbare documenten uit de VLIF-databank. Tot slot moet de landbouwer, net zoals voorheen, zijn facturen en betalingsbewijzen opladen.

De voordelen van dit nieuwe systeem zijn legio. Zo schept de controle op voorhand duidelijkheid over het dossier: de landbouwer weet meteen na selectie aan welke voorwaarden hij moet voldoen om steun te ontvangen. De nieuwe werkwijze verhoogt zo de gebruiksvriendelijkheid voor de landbouwer, maar zal ook zorgen voor een kortere doorlooptijd van de dossierbehandeling. Doordat verschillende administratieve documenten reeds op voorhand verwerkt werden, kan de controle achteraf veel sneller afgehandeld worden.

Om de landbouwers wegwijs te maken in de nieuwe werkwijze van het VLIF, werd een kort instructiefilmpje ontwikkeld. U kunt het filmpje ook bekijken door te surfen naar het Youtube-kanaal van het Departement Landbouw en Visserij https://www.youtube.com/landbouwenvisserij. U klikt dan op het filmpje met als titel “VLIF: tutorial”.

Wie vragen heeft over de betalingsaanvraag, kan contact opnemen met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

https://www.hildecrevits.be/nieuws/steunaanvragen-voor-landbouwers-worden-gebruiksvriendelijker/ (externe website).

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.